منظور از درصد شناور آزاد چيست؟

درصد شناور آزاد، به درصد از سهام در يك شركت گفته مي شود كه در دست سرمايه گذاران خرد در طول يك سال مالي قرار مي گيرد. به طور مثال شركت هاي بورس نسبت به فرابورس درصد شناور آزاد بزرگتر است، به اين معناست كه سرمايه گذاران خرد در بازار بورس دخالت بيشتري در كنترل و مديريت سهام دارند تا سرمايه گذاران در شركت هاي فرابورس. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه شركت هاي بورس، شركت هاي بزرگتر، داراي سرمايه و تعداد سهامداران بيشتر و داراي درصد شناور آزاد بزرگتري هستند.

كتبت في
درصد شناور آزاد، محاسبه سهام شناور آزاد، سهم شناور، شاخص شناور آزاد، شناوري سهم، شناوري سهام
منظور از حد ضرر يا stop loss چيست؟
بطور كلي مي توان گفت حد ضرر يا استاپ لاس Stop loss يعني بازه اي از قيمت كه شما انتخاب مي كنيد تا معاملات ضرر ده بسته شوند تا از ضرر بيشتر جلوگيري كنيد. البته گاهي اوقات دستور استاپ لاس مي تواند در سود نيز عمل كند يا حتي در نقطه صفر به صفر.
كتبت في
منظور از حد ضرر يا stop loss چيست؟، حد ضرر، stop loss در بورس، آشنايي با حد ضرر، حد ضرر چيست، حد ضرر در بورس