آرشیو روی خط آینده
بررسی استقبال این روزها از ارز دیجیتال به دلیل فومو یا حس عقب ماندگی از بازار سرمایه در گفتگو با سارا میران کارشناس بازار سرمایهبررسی استقبال این روزها از ارز دیجیتال به دلیل فومو یا حس عقب ماندگی از بازار سرمایه در گفتگو با سارا میران کارشناس بازار سرمایه
بررسی تاثیر دامنه نوسان نامتقارن بر شرایط بازار سرمایه فعلی در گفتگو با فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایهبررسی تاثیر دامنه نوسان نامتقارن بر شرایط بازار سرمایه فعلی در گفتگو با فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه
تحلیل صحبت های دکتر دهنوی (رییس سازمان بورس) در club house در گفتگو با علی رضا کیان کارشناس بازار سرمایهتحلیل صحبت های دکتر دهنوی (رییس سازمان بورس) در club house در گفتگو با علی رضا کیان کارشناس بازار سرمایه
تعریف بازار مشتقه و چگونگی تاثیر آن بر شرایط کنونی بازار سرمایه در گفتگو با ویدا مهاجر کارشناس بازار سرمایهتعریف بازار مشتقه و چگونگی تاثیر آن بر شرایط کنونی بازار سرمایه در گفتگو با ویدا مهاجر کارشناس بازار سرمایه
بررسی نرخ سود سپرده بانک مرکزی و چگونگی تاثیر آن بر بازار سرمایه در گفتگو با همایون دارابی کارشناس بازار سرمایهبررسی نرخ سود سپرده بانک مرکزی و چگونگی تاثیر آن بر بازار سرمایه در گفتگو با همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه
بررسی وضعیت بازار بورس در 22 فروردین ماه در گفتگو با نسیم موسوی کارشناس بازار سرمایهبررسی وضعیت بازار بورس در 22 فروردین ماه در گفتگو با نسیم موسوی کارشناس بازار سرمایه
بررسی سناریو های مختلف سرمایه گذاری باتوجه به ریسک های موجود در بازارهای مختلف سرمایه گذاری در گفتگو با امید موسوی کارشناس بازار سرمایهبررسی سناریو های مختلف سرمایه گذاری باتوجه به ریسک های موجود در بازارهای مختلف سرمایه گذاری در گفتگو با امید موسوی کارشناس بازار سرمایه
بررسی کنونی شرایط کلی بازار سرمایه در گفتگو با لاله شعبانی کارشناس بازار سرمایهبررسی کنونی شرایط کلی بازار سرمایه در گفتگو با لاله شعبانی کارشناس بازار سرمایه
تحلیل روند بازار از نگاه مالی رفتاری در گفتگو با سارا میران کارشناس بازار سرمایهتحلیل روند بازار از نگاه مالی رفتاری در گفتگو با سارا میران کارشناس بازار سرمایه
بررسی مهم‌ترین عوامل موثر بر بازار سرمایه در سال 1400 توسط هدی توانایی کارشناس بازار سرمایهبررسی مهم‌ترین عوامل موثر بر بازار سرمایه در سال 1400 توسط هدی توانایی کارشناس بازار سرمایه
تحلیل بازار سرمایه در سال 1400 توسط سامان نجاتی کارشناس بازار سرمایهتحلیل بازار سرمایه در سال 1400 توسط سامان نجاتی کارشناس بازار سرمایه
پیش بینی بورس در سال 1400 توسط فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایهپیش بینی بورس در سال 1400 توسط فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه
بررسی وضعیت بازار سرمایه در اسفند 99 توسط دکتر ویدا مهاجر کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایهبررسی وضعیت بازار سرمایه در اسفند 99 توسط دکتر ویدا مهاجر کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
بررسی وضعیت بازار سرمایه در بهمن ماه 99 توسط علیرضا کیان کارشناس بازار سرمایهبررسی وضعیت بازار سرمایه در بهمن ماه 99 توسط علیرضا کیان کارشناس بازار سرمایه
بررسی وضعیت بازار سرمایه در دی ماه 99 توسط دکتر لاله شعبانی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایهبررسی وضعیت بازار سرمایه در دی ماه 99 توسط دکتر لاله شعبانی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
بررسی بازار سرمایه در آذرماه سال 99 توسط جناب آقای همایون دارابی کارشناس ارشد بازار سرمایهبررسی بازار سرمایه در آذرماه سال 99 توسط جناب آقای همایون دارابی کارشناس ارشد بازار سرمایه
بررسی وضعیت بازار در آبان 99 توسط جناب آقای دامچه  کارشناس وتحلیلگر بازار سرمایهبررسی وضعیت بازار در آبان 99 توسط جناب آقای دامچه کارشناس وتحلیلگر بازار سرمایه
بررسی وضعیت بازار سرمایه در مهرماه 99 توسط دکتر نجاتی کارشناس و تحلیل گر بازار سرمایهبررسی وضعیت بازار سرمایه در مهرماه 99 توسط دکتر نجاتی کارشناس و تحلیل گر بازار سرمایه
بررسی وضعیت بازار سرمایه در شهریور ماه 99 توسط فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایهبررسی وضعیت بازار سرمایه در شهریور ماه 99 توسط فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه
بررسی بازار سرمایه در مردادماه 99 توسط سرکارخانم مهاجر کارشناس و تحلیل گر بازار سرمایهبررسی بازار سرمایه در مردادماه 99 توسط سرکارخانم مهاجر کارشناس و تحلیل گر بازار سرمایه
بررسی بازار سرمایه در تیر99 توسط امید موسوی کارشناس ارشد بازار سرمایهبررسی بازار سرمایه در تیر99 توسط امید موسوی کارشناس ارشد بازار سرمایه
بررسی بازار سرمایه در خرداد 99 توسط سرکارخانم نسیم موسوی تحلیل گر و کارشناس بازار سرمایهبررسی بازار سرمایه در خرداد 99 توسط سرکارخانم نسیم موسوی تحلیل گر و کارشناس بازار سرمایه
بررسی بازار سرمایه در اردیبهشت 99 توسط علیرضا کیان کارشناس بازار سرمایهبررسی بازار سرمایه در اردیبهشت 99 توسط علیرضا کیان کارشناس بازار سرمایه
بررسی بازار سرمایه در فروردین ماه  99 توسط خانم دکتر شعبانی  کارشناس و تحلیلگر  بازار سرمایهبررسی بازار سرمایه در فروردین ماه 99 توسط خانم دکتر شعبانی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
پیام نوروزی دکتر غلام عباس ترابی ،مدیرعامل کارگزاری بانک آینده به مناسبت آغاز سال 1400پیام نوروزی دکتر غلام عباس ترابی ،مدیرعامل کارگزاری بانک آینده به مناسبت آغاز سال 1400
مصاحبه با دکتر نجاتی معاون عملیات کارگزاری بانک آینده در مورد شرایط بازار در روزهای پایانی سالمصاحبه با دکتر نجاتی معاون عملیات کارگزاری بانک آینده در مورد شرایط بازار در روزهای پایانی سال
وضعیت بورس با توجه به تغییر ریاست جمهوری در سال1400 در گفتگو با همایون دارابیوضعیت بورس با توجه به تغییر ریاست جمهوری در سال1400 در گفتگو با همایون دارابی
پیش‌بینی بورس دربهار 1400 درگفتگو با امید موسوی کارشناس بازار سرمایهپیش‌بینی بورس دربهار 1400 درگفتگو با امید موسوی کارشناس بازار سرمایه
بررسی روند تکنیکالی شاخص کل و شاخص هم وزن، در گفتگو با امین دامچه کارشناس بازار سرمایهبررسی روند تکنیکالی شاخص کل و شاخص هم وزن، در گفتگو با امین دامچه کارشناس بازار سرمایه
پیش بینی آینده ارزهای دیجیتال در گفتگو با سرکار خانم نسیم موسوی، کارشناس بازار سرمایهپیش بینی آینده ارزهای دیجیتال در گفتگو با سرکار خانم نسیم موسوی، کارشناس بازار سرمایه
تحلیل بودجه و بازار سرمایه در گفتگو با سرکار خانم ویدا مهاجر، کارشناس بازار سرمایهتحلیل بودجه و بازار سرمایه در گفتگو با سرکار خانم ویدا مهاجر، کارشناس بازار سرمایه
بررسی تاثیر کاهش نرخ بهره بانکی بر بازار سهام، درگفتگو با علیرضا کیان کارشناس بازار سرمایهبررسی تاثیر کاهش نرخ بهره بانکی بر بازار سهام، درگفتگو با علیرضا کیان کارشناس بازار سرمایه
بررسی نقش سهام لیدر در روند بازار، در گفتگو با لاله شعبانی کارشناس بازار سرمایهبررسی نقش سهام لیدر در روند بازار، در گفتگو با لاله شعبانی کارشناس بازار سرمایه
مصاحبه با فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه درمورد وضعیت فعلی بازارمصاحبه با فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه درمورد وضعیت فعلی بازار
تفاوت سهام دلاری و غیر دلاری در گفتگو با امین دامچهتفاوت سهام دلاری و غیر دلاری در گفتگو با امین دامچه
تصمیم گیری مردم در شرایط فعلی بازار، در گفتگو با همایون دارابی کارشناس بازار سرمایهتصمیم گیری مردم در شرایط فعلی بازار، در گفتگو با همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه
چگونگی استراتژی سرمایه گذاران در شرایط کنونی بازار در گفتگو با  دکتر نجاتی معاون عملیات کارگزاری بانک آیندهچگونگی استراتژی سرمایه گذاران در شرایط کنونی بازار در گفتگو با دکتر نجاتی معاون عملیات کارگزاری بانک آینده
ارزیابی وضعیت فعلی بازار سرمایه و پیش بینی آینده بازار، در گفتگو با دکتر لاله شعبانیارزیابی وضعیت فعلی بازار سرمایه و پیش بینی آینده بازار، در گفتگو با دکتر لاله شعبانی
بررسی چرایی و چگونگی اتفاقات عجیب امریکا و تاثیر آن بر روی بازار سرمایه ایران در گفتگو با جناب آقای دارابیبررسی چرایی و چگونگی اتفاقات عجیب امریکا و تاثیر آن بر روی بازار سرمایه ایران در گفتگو با جناب آقای دارابی
بررسی تاثیرات قیمت گذاری دستوری بر روی بازار سرمایه، در گفتگو با سرکار خانم مهاجربررسی تاثیرات قیمت گذاری دستوری بر روی بازار سرمایه، در گفتگو با سرکار خانم مهاجر
بررسی مزایا و معایب معاملات الگوریتمی در گفتگو با دکتر امید موسویبررسی مزایا و معایب معاملات الگوریتمی در گفتگو با دکتر امید موسوی
چرایی اتفاقات عجیب در آمریکا و چگونگی تاثیر آن روی بازار سرمایه ایران، در گفتگو با جناب آقای امین دامچهچرایی اتفاقات عجیب در آمریکا و چگونگی تاثیر آن روی بازار سرمایه ایران، در گفتگو با جناب آقای امین دامچه
ارزیابی تاثیرات قیمت گذاری دستوری بر فضای بازار سرمایه در گفتگو با جناب آقای کربلاییارزیابی تاثیرات قیمت گذاری دستوری بر فضای بازار سرمایه در گفتگو با جناب آقای کربلایی
ارزیابی نقش بازارگردان ها در روند معاملات سهام، در گفتگو با سرکار خانم هدی تواناییارزیابی نقش بازارگردان ها در روند معاملات سهام، در گفتگو با سرکار خانم هدی توانایی
بررسی علت وجود صفوف فروش متوالی و هر روزه در بازار سرمایه در گفتگو با دکتر لاله شعبانیبررسی علت وجود صفوف فروش متوالی و هر روزه در بازار سرمایه در گفتگو با دکتر لاله شعبانی
بررسی تبعات قمیت گذاری دستوری بر بورس کالای ایران، در گفتگو با دکتر فرزاد هیبتیبررسی تبعات قمیت گذاری دستوری بر بورس کالای ایران، در گفتگو با دکتر فرزاد هیبتی
چگونگی خروج بازار سرمایه از وضعیت فعلی، در گفتگو با دکتر علیرضا کیانچگونگی خروج بازار سرمایه از وضعیت فعلی، در گفتگو با دکتر علیرضا کیان
اقدامات لازم جهت تسهیل پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس، در گفتگو با سرکار خانم زهرا محمدیاناقدامات لازم جهت تسهیل پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس، در گفتگو با سرکار خانم زهرا محمدیان
توصیه هایی برای سرمایه گذاران در وضعیت فعلی بازار، در گفتگو با جناب آقای حمید علماءتوصیه هایی برای سرمایه گذاران در وضعیت فعلی بازار، در گفتگو با جناب آقای حمید علماء
تحلیل قیمت دلار در 6 ماه آینده در گفتگو با دکتر امید موسویتحلیل قیمت دلار در 6 ماه آینده در گفتگو با دکتر امید موسوی
مصاحبه با دکتر اشتیاقی مدیر عامل کارگزاری بانک آینده در مورد وضعیت بازار در شرایط فعلیمصاحبه با دکتر اشتیاقی مدیر عامل کارگزاری بانک آینده در مورد وضعیت بازار در شرایط فعلی
مصاحبه با دکتر نجاتی معاون عملیات کارگزاری بانک آینده در مورد شرایط بازار هفته ی سوم دی ماه 1399مصاحبه با دکتر نجاتی معاون عملیات کارگزاری بانک آینده در مورد شرایط بازار هفته ی سوم دی ماه 1399