دریافت کد

راهنمای اخذ کد معاملاتی در بورس انرژی
متقاضیان ( شرکتهای تولید و توزیع نیروی برق) ، برای اخذ کد معاملاتی می توانند پس از مراجعه به شرکت مدیریت شبکه برق ایران و دریافت فرم تکمیل شده و ممهور "معرفی نامه جهت درخواست کد خاص برای معاملات برق در بورس انرژی" و تکمیل فرم های احراز هویت مشتری، درخواست کد معاملاتی و بیانیه ریسک ( موجود در شرکت ای کارگزاری)، نسبت به اخذ کد معاملاتی از طریق شرکت کارگزای بانک آینده در بورس انرژی اقدام نمایند.

لازم به ذکر است متقاضیان، باید در هنگام مراجعه به شرکت های کارگزاری، مدارک و اطلاعات ذیل را به همراه داشته باشند:
 •  اطلاعات در خصوص اساسنامه، شناسه ملی، شرکت نامه ، آگهی روزنامة رسمی در خصوص تأسیس و آخرین تغییرات آن، آگهی آخرین تغییرات مدیران و صاحبان امضای مجاز ، ترکیب سهامداران، مالکان یا شرکاء بالای ده درصد، مؤسسان ، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل ، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان؛
 •  اطلاعات مربوط به حساب بانکی مرتبط با معاملات کالا یا اراق بهادار مبتنی بر کالا
 •  اطلاعات در مورد حجم معاملات قبلی
 •  اصل مدرک شناسایی صاحبان امضای مجاز شامل شناسنامه و کارت ملی و کپی تمامی صفحات مدارک مذکور فرم های مورد نیاز جهت اخذ کد معاملاتی از طریق لینک های ذیل قابل دریافت است.
 1. اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد در بورس انرژی قرارداد فیمابین کارگزار و مشتری
 2. فرم درخواست کد مشتریان حقوقی در بورس انرژی
 3. فرم احراز هویت مشتریان حقوقی (ویژه بورس انرژی)


راهنمای پذیرش در بازار فیزیکی
شرکت های متقاضی پذیرش در بازار فیزیکی باید از طریق شرکتهای مشاور پذیرش ( کارگزاران دارای مجوز فعالیت در بورس انرژی) برای پذیرش اقدام کنند. برای آشنایی بیشتر با نحوه پذیرش و اطلاعات مورد نیاز، فرم هایی که باید توسط شرکت متقاضی پذیرش تکمیل گردد، از طریق لینک زیر قابل دسترس است.
 1. تقاضای پذیرش و درج کالا
 2. پرسش نامه پذیرش و درج کالا
 3. تعهد نامه پذیرش کالا

فرم های درخواست خرید و فروش
فرم های سفارش خرید و فروش در بازار فیزیکی یا مشتقه از طریق لینک های ذیل قابل دانلود است


 1. فرم سفارش خرید در بازار مشتقه
 2. فرم سفارش فروش در بازار مشتقه
 3. فرم سفارش فروش در بازار فیزیکی
 4. فرم سفارش خرید در بازار فیزیکی