بالا رفتن شاخص بورس چه تاثيري روي سرمايه گذاري دارد؟

بالا رفتن شاخص بورس چه تاثيري روي سرمايه گذاري دارد؟

بالا رفتن شاخص بورس چه تاثيري روي سرمايه گذاري دارد؟
يكي از مفاهيم بسيار مهم در زمينه بورس و بازار سرمايه، مفهوم شاخص است. شاخص‌هاي بورس، ملاك‌هايي هستند كه كه با تحليل آن‌ها وضعيت گذشته و حال بورس، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و در مورد آينده اين بازار، پيش بيني مي‌شود. بنابراين نوسانات اين شاخص‌ها و به عبارتي بالا و پايين رفتن ميزان آن‌ها، نقش زيادي در تصميم گيري سرمايه گذاران ايفا مي‌نمايد. سرمايه گذاران معمولا با استناد به اين افت و خيزها سرمايه خود را به بورس وارد يا از آن خارج مي‌كنند.
شاخص‌هاي بورس، انواع مختلفي دارند كه هر يك، وضعيتي را مورد بررسي قرار مي‌دهند. يكي از مهم‌ترين اين شاخص‌ها شاخص كل بورس است. اين شاخص، سهم قيمت و سود سهام يك شركت را مورد بررسي قرار مي‌دهد. به عبارتي اثرگذاري قيمت بر سرمايه گذاري و سود حاصل از آن را با اين شاخص مي‌توان مورد سنجش و ارزيابي قرار داد. اما در اين زمينه نكاتي وجود دارد كه توجه به آن ضروري است.

نكته قابل توجه در خصوص شاخص بورس
از جمله نكات قابل توجه در زمينه كاربرد شاخص و تاثير آن بر سرمايه گذاري مي‌توان به اين نكته اشاره كرد. چنانچه شاخص بورس، افزايش يابد لزوما بدين معنا نيست كه سهام شركت‌هاي حاضر در بورس، افزايش يافته يا به سوددهي دست يافته است. از طرف ديگر كاهش اين شاخص نيز به اين معنا نيست كه همه شركت‌هاي حاضر در بورس، حدي از ضرر را متحمل شده‌اند.
در بسياري از موارد ممكن است شاخص بورس با افزايش قابل توجهي مواجه شود اما بسياري از سرمايه گذاران و سهامداران، با افت قيمت و ضرر و زيان روبرو شوند. حتي ممكن است در وضعيتي كه شاخص بورس با كاهش مواجه مي‌شود بسياري از سرمايه گذاران به سوددهي بالايي دست يابند.
بنابراين سرمايه گذاران نبايد تنها با اتكا به بالا رفتن شاخص، اقدام به سرمايه گذاري در بورس كنند و يا به دليل پايين آمدن شاخص بورس، از سرمايه گذاري در اين بازار سرمايه منصرف گردند. حتي در مواردي كه شاخص بورس به طور مداوم و مستمر در حال افزايش است باز هم بايد در انتخاب سهام دقت لازم را به كار برد.

داشتن سبد سهام با توجه به شاخص كل بورس
يكي ديگر از نكاتي كه بايد در زمينه نقش شاخص بورس در سرمايه گذاري مد نظر قرار داد اين است كه نبايد ازيكي از اصول مهم بورس كه شامل تشكيل سبد سهام متنوع است غفلت كرد.
طبق اين اصل سبد سهام بايد به ميزان كافي داراي تنوع باشد. هر اندازه سبد سهام سرمايه گذار تنوع بيشتري داشته باشد و به تركيب سهام شركت‌هاي حاضر در بورس، نزديك‌تر باشد سوددهي سرمايه گذار، مطابقت بيشتري با ميزان بازدهي كه توسط شاخص كل نشان داده مي‌شود، دارد.
در اين زمينه هم‌چنين بايد گفت اگر سبد سهام سرمايه دار و يا سرمايه گذار، منطبق با تركيب تمامي سهام شركت‌هاي حاضر در بورس باشد بازدهي و سوددهي آن سرمايه گذار با تغيير و تحولات شاخص كل بورس، برابري مي‌كند.
در اين صورت چنانچه شاخص كل با افزايش مواجه شود مثلا رشد 40 درصدي را تجربه كند، سرمايه گذار نيز به همان ميزان يعني 40 درصد، سوددهي دست مي‌يابد و چنانچه شاخص دچار افت قيمت شود سرمايه گذار نيز به ضرر و زيان دست خواهد يافت.


اسم المرسل مطلوب
شخصيات تركت: 1000
التعليق مطلوب