مزاياي سبد گرداني در بورس چيست؟

مزاياي سبد گرداني در بورس چيست؟

سبدگرداني بورس مزاياي بسياري براي سرمايه گذاران و فعالان حاضر در بازار سرمايه دارد كه به چند نمونه از آن اشاره مي‌شود.
* سبدگردان با توجه به عوامل مهم تاثير گذار در قيمت سهام براي رسيدن به اهداف سبد و افزايش ارزش آن تصميم نهايي را اتخاذ مي‌كند.
*ا ز ديگر مزاياي سبدگرداني بورس اين است كه يك شركت سبدگردان، با استفاده از تخصص و تجربه لازم در زمينه سرمايه گذاري در بازار سرمايه اقدام مي‌كند. اين شركت امكان بهره گيري از ابزار تحليل و آناليز اوراق بهادار را دارد و هم‌چنين زمان كافي براي پايش و مراقبت از دارايي‌هاي سرمايه گذاران نيز در اختيار چنين شركتي است.

* شركت‌هاي سبدگردان هرگونه تصميمي را براي سبد اشخاص مختلف، با دقت و تمركز كافي انجام مي‌دهند. اين شركت‌ها تصميمات‌شان را بر اساس انجام تحليل‌هاي مختلف تكنيكال و بنيادي بورس و بر طبق گزارش‌هاي مالي معتبر و اخبار سرمايه به انجام مي‌رسانند.

* استفاده از خدمات شركت‌هاي سبدگرداني بورس، براي افرادي كه در زمينه بازار سرمايه داراي اطلاعات و دانش تخصصي نيستند و مي‌خواهند در اين بازار فعاليت كنند، بهترين گزينه است.

* استفاده از خدمات شركت‌هاي سبدگردان براي افرادي كه زمان كافي براي فعاليت در بورس سرمايه ندارند نيز گزينه مطلوبي به شمار مي‌رود. بسياري از افراد مايل هستند در بورس سرمايه گذاري كنند اما داراي مشغله‌هاي بسياري هستند كه به آن‌ها اجازه نمي‌دهد در زمينه‌هاي مختلف بورس، فعاليت كنند و پيگيري‌هاي لازم در بازار سرمايه را انجام دهند و يا بر ميزان آگاهي‌هاي خود بيفزايند. بنابراين شركت‌هاي سبدگردان مي‌توانند به چنين افرادي كمك كنند تا به بازار سرمايه وارد شوند و با سپردن دارايي‌هايشان به افراد متخصص به سود بسياري نيز دست يابند.

* از طريق شركت‌هاي سبدگرداني، مديريت دارايي و سرمايه به بهترين وجه خود انجام مي‌گيرد. تشكيل سبد سهام، كاري بسيار ماهرانه است و به اطلاعاتي دقيق نيازمند است كه از عهده هر كسي بر نمي‌آيد. حتي بسياري از افرادي كه در بازار سرمايه فعال هستند هم نمي‌توانند به درستي به ايجاد و تشكيل چنين سبدي دست بزنند. بنابراين با استفاده از يك شركت سبدگردان مي‌توان سرمايه و دارايي را به دست افرادي متخصص سپرد كه در اين زمينه داراي مهارت كافي هستند تا سرمايه گذاري مناسب و كم خطر را براي آنان به انجام برسانند.

* شركت‌هاي سبدگردان بورس، به كسب سود به صورت معقول دست مي‌زنند. در سبدگرداني، كارمزد حاصل از خدمات سبدگرداني، با كسب سود و ميزان سودآوري آن، رابطه مستقيم دارد. يعني چنانچه سرمايه گذار در سبدگرداني به سود و بازدهي بيشتر دست يابد بايد ميزان بيشتري هم كارمزد به شركت سبدگردان تعلق بگيرد و بالعكس. چنانچه اين ميزان سود، كم باشد يعني در مواقعي كه شركت سبدگردان نتواند بازدهي بيشتر از نرخ سپرده كوتاه مدت بانكي را كسب نمايد، كارمزدي هم از سمت سرمايه گذار به سبدگردان، تعلق نمي‌گيرد.

* از ديگر مزاياي شركت سبدگردان مي‌توان به رعايت تناسب ميان ريسك و بازده سرمايه گذاري با استفاده از مدل‌هاي بهينه سازي سبد سهام اشاره كرد. از طرف ديگر در هنگام تشكيل سبد مخصوص هر سرمايه گذار توسط سبدگردان‌ها، به درجه ريسك پذيري وي نيز توجه مي‌شود و با در نظر گرفتن اين عامل، سبد مناسب وي ايجاد مي‌گردد.

المنشورات ذات الصلة

اسم المرسل مطلوب
شخصيات تركت: 1000
التعليق مطلوب