سود سبد گرداني چقدر است؟

سود سبد گرداني چقدر است؟

سود سبد گرداني به طور كلي، بر اساس مقررات و مجموعه مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار، تعيين مي‌شود و در قرارداد با مشتري يا سرمايه گذار هم ميزان آن به طور كاملا مشخص تعيين مي‌گردد.
به طور كلي مي‌توان گفت تعيين ميزان سود سبد گرداني بر اساس توافق بين سرمايه گذار و شركت سبدگردان انجام مي‌شود. تعيين ميزان اين سود، معمولا با توجه به دو بخش تعيين مي‌گردد كه شامل كارمزد مديريت دارايي و عملكرد شركت سبدگردان است. در اين زمينه فرمول‌هايي نيز وجود دارد كه ميزان اين سود را مشخص مي‌نمايد.
سود مديريت دارايي، مبتني بر كار مزدي است كه به صورت ثابت و مختصر از سرمايه گذار، اخذ مي‌شود. اين ميزان هم‌چنين بر اساس ميزان دارايي تحت مديريت نيز تعيين مي‌گردد. اما سود حاصل از عملكرد شركت سبد گردان، با افزايش يافتن بازده سبد سهام و طبق توافقي كه بين طرفين قرار داد منعقد مي‌شود مشخص مي‌گردد. بنابراين اين ميزان كاملا متغير است.

سود سبدگرداني ثابت است؟

به طور كلي مي‌توان گفت سود سبدگرداني، متغير است چرا كه بورس اساسا غير قابل پيش بيني است و نمي‌توان انتظار سودي تضمين شده از آن را داشت. اما سبدگردان زماني مي‌تواند از سرمايه گذار، كارمزد كسر كند كه بتواند براي وي سود آفريني كند و به بازدهي بيشتري هم دست يابد. بنابراين بيشترين تلاش خود را مي‌كند تا براي سرمايه گذار، ميزان بيشتري از سود را كسب كند تا خود نيز بتواند كارمزد بيشتري از سرمايه گذار، طلب كند. اين ميزان در مورد شركت‌هاي مختلف سبدگردان متفاوت است.
در حقيقت هدف عمده شركت‌هاي سبدگرداني اين است كه بتوانند منافع سبد گردان و سرمايه گذار را با هم در يك راستا قرار دهند تا هر دو طرف به سود برسند.
به طور نمونه ممكن است در مواقعي، سبدگردان و سرمايه گذار با هم توافق كنند كه مثلا تا بازدهي 20 درصد، سبدگردان تنها كارمزد مديريتش را دريافت نمايد و چنانچه ميزان سود دريافتي، بيش از 20 درصد شد از مازاد آن درصدي هم به سبدگردان اختصاص پيدا كند.

يك مثال از سود عايدي سبدگرداني

مثلا فرض كنيد يك سرمايه گذار يك ميليارد تومان سرمايه گذاري انجام دهد و طي آن با سبدگردان توافق كند كه تا سود 20 درصد ساليانه، فقط كارمزد مديريت دارايي پرداخت نمايد و اگر اين سود به ميزان بيشتري افزايش يافت مثلا به 30 درصد رسيد يك پنجم مازاد آن را به شركت سبد گردان اختصاص دهد. در اين صورت و با فرض سود 30 درصد، دو درصد از بازده بابت عملكرد مديريت به سبدگردان اختصاص پيدا مي‌كند و بازده سرمايه گذار هم به 28 درصد مي‌رسد.
اين عامل باعث مي‌شود تا منافع سبد گردان در جهت افزايش بازده بيشتري براي سرمايه گذار باشد و هر دو طرف قرارداد به سود دست يابند. به طور كلي هر چه سبدگردان در زمينه مديريت دارايي عملكرد بهتري داشته باشد سرمايه گذار هم به سود بيشتري دست خواهد يافت و هر چه سود سرمايه گذار بيشتر شود وي كارمزد بيشتري به شركت سبدگردان پرداخت خواهد نمود.
بنابراين منافع هر دو در يك راستا قرار مي‌گيرد و يك بازي برد برد راي دو طرف معامله شكل مي‌يابد.

المنشورات ذات الصلة

اسم المرسل مطلوب
شخصيات تركت: 1000
التعليق مطلوب