شاخص بورس چيست و چه كاربردي در معاملات دارد؟

شاخص بورس چيست و چه  كاربردي در معاملات دارد؟

شاخص بورس چيست و چه كاربردي در معاملات دارد؟

يكي از موضوعاتي كه اين روزها زياد مي شنويم و عده زيادي نيز با آن درگير هستند موضوع بورس است. در اين زمينه مفاهيمي وجود دارد كه آگاهي از آن مفاهيم، ضرورت دارد. يكي از اين موضوعات، مفهوم شاخص بورس است. لازم به ذكر است كه در زمينه بورس، تنها يك شاخص وجود ندارد و شاخص بورس تنها يكي از شاخص هاي مطرح در اين بازار سرمايه است.

شاخص بورس چه كمكي به شما مي‌كند؟

شاخص بورس، اعداد و ارقامي هستند كه وضع كلي بورس را نشان مي دهند. از طريق اين اعداد مي توانيم روند رشد و يا افت بازار بورس را تشخيص دهيم. همانطور كه گفته شد در بازار بورس چندين شاخص وجود دارد كه هر يك مي توانند وضعيت بورس را از جهتي خاص، مورد مطالعه و محاسبه قرار دهند. شاخص هاي مورد استفاده در بورس، در حقيقت، ملاك ها و معيارهايي هستند كه مي توان با تحليل وبررسي آن ها از زواياي مختلف، وضعيت حال و گذشته بورس را نيز دريافت نمود.

براي محاسبه شاخص بورس و ساير شاخصهاي مورد استفاده در بازار سرمايه نيازمند استفاده از فرمولهاي رياضي هستيم تا  به وضعيت خاصي از بورس پي ببريم. در مطالعه شاخص هاي بورس به چند شاخص مي رسيم كه از بقيه پرتكرارتر هستند و كاربرد بيشتري هم دارند از جمله اين شاخص ها مي توان شاخص هاي زير را نام برد.

شاخص كل بورس به چه معناست؟

شاخص كل از پركاربردترين شاخص ها در بازار سرمايه است. افرادي كه به نوعي در بورس فعاليت مي كنند به وفور از اين عبارت استفاده مي كنند. شاخص كل بورس نشاندهنده سطح عمومي قيمت در بورس و همچنين سود سهام شركت هاي حاضر در بورس است و تغييرات اين شاخص در بازار سرمايه، ميانگين بازدهي سرمايه گذاران در بورس را نشان مي دهد.

در حقيقت از طريق اين شاخص مي توان هم تغييراتي كه در زمينه قيمت سهام مي افتد را مشاهده كرد و هم سودهاي ساليانه شما كه بايد توسط شركت ها به شما پرداخت شود را نشان مي دهد. نام ديگر شاخص كل بورس، شاخص قيمت و بازده نقدي TEDPIX است. از جمله نكاتي كه در زمينه محاسبه شاخص بورس بايد به آن توجه كنيم اين است كه در اين زمينه، تغييرات شاخص و ميزان اين تغييرات حائز اهميت هستند نه اعداد و ارقام.

از طرف ديگر هر چه شركت هاي حاضر در بورس و پذيرفته شده در بازار سرمايه، بزرگتر باشند و سرمايه بيشتري در اين بازار به خود اختصاص داده باشند تاثيرشان بر شاخص كل بيشتر خواهد بود.

شاخص قيمت چيست؟

يكي ديگر از مفاهيم مطرح شده در بورس كه از شاخصهاي اين بازار به شما مي رود مفهوم شاخص قيمت است. شاخص قيمت نشان مي دهد كه روند عمومي قيمت سهام تمامي شركت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار، چگونه است. تفاوت شاخص قيمت با شاخص كل در اين است كه در معيار شاخص قيمت، فقط قيمت سهام شركت هاي حاضر در بورس، محاسبه مي شود ولي در شاخص كل، هم قيمت و هم سود پرداختي ساليانه شركت ها مورد بررسي قرار مي گيرد.

در شاخص قيمت هم مفهوم وزن شركت، مطرح است بدين معنا كه هر چه شركت حاضر در بورس، بزرگتر باشد سرمايه آن شركت هم بيشتر خواهد بود، لذا تاثير بيشتري هم بر شاخص قيمت خواهد داشت. در زمينه شاخص بورس، مفاهيم ديگري و شاخصهاي ديگري نيز وجود دارند كه از آن جمله مي توان شاخص 50 شركت فعالتر، 30 شركت بزرگ، شاخص صنعت، شاخص واسطه گري مالي، شاخص سهام آزاد شناور و... را نام برد.


اسم المرسل مطلوب
شخصيات تركت: 1000
التعليق مطلوب