قرارداد سبد گرداني چگونه است؟

قرارداد سبد گرداني چگونه است؟

براي اينكه سرمايه گذار بتواند از خدمات شركت‌هاي سبدگردان استفاده كند در ابتدا بايد قراردادي را با آن شركت، منعقد نمايد كه به آن قرارداد سبد گرداني گفته مي‌شود.
اين قرار داد شامل بندهايي از قبيل موضوع قرارداد، مدت زمان آن، نحوه حل اختلاف، شرايط فسخ قرارداد و...است كه در كليه قراردادها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. هم‌چنين اين قرارداد حاوي مفادي است كه موضوعات اختصاصي سبدگرداني را در بر مي‌گيرد. از جمله اين مفاد مي‌توان ميزان سرمايه سرمايه گذار يا آورده سرمايه گذار، تعيين ميزان كارمزد سبدگردان و هزينه‌هاي سبدگرداني، گزارش دهي و.. را نام برد. در ادامه به توضيح مختصر اين بندها مي‌پردازيم.
ميزان سرمايه يا آورده سرمايه گذار
سبد گرداني وظيفه‌اي بسيار حساس است و تنها شركت‌هاي عمده سبدگرداني مي‌توانند اين امور را با كيفيت مطلوب به انجام برسانند. بنابراين اولين مرحله در قرارداد، تعيين ميزان سرمايه‌اي است كه توسط سرمايه گذار به شركت سبدگردان سپرده مي‌شود تا آن را به نحوي مطلوب و با كيفيت، مديريت نمايد.

تعيين كارمزد سبدگرداني

يكي ديگر از مفاد قرار داد بين شركت سبدگردان و سرمايه گذار، تعيين كارمزد حاصل از مديريت دارايي و عملكرد شركت سبدگردان است. اين ميزان با توجه به بازدهي كسب شده توسط سبدگردان تعيين مي‌گردد.
يعني چنانچه شركت سبدگردان نتواند بازدهي بيشتر از نرخ سپرده كوتاه مدت بانكي را كسب نمايد كارمزدي هم از سرمايه گذار دريافت نمي‌كند. هر چقدر سهم آورده سرمايه گذار و يا ميزان سرمايه اوليه وي در سبدگرداني بيشتر باشد درصد كم‌تري هم سهم كارمزد سبد گردان خواهد شد.
بنابراين در اين بند بايد نحوه تعلق سود سبدگردان به طور واضح و مشخص، تعيين شود در حقيقت اين بند مهم‌ترين بند قرار داد بين دو طرف سبدگردان و سرمايه گذار است تا در آينده به اختلاف كم‌تري برخورد كنند.

گزارش دهي

سبدگردان به نام شخص سرمايه گذار مشغول انجام فعاليت و معامله مي‌شود بنابراين وظيفه دارد تا در شرايطي گزارشي كامل از فعاليت‌هاي خود در مقاطع مورد نظر هر دو طرف ارائه دهد و در آن از فعاليت‌هاي خود در زمينه خريد و فروش يا نگهداري سهام و... در مقاطع روزانه، هفتگي، ماهانه و ساليانه اطلاعاتي را در اختيار سرمايه گذار قرار دهد.

راه‌هاي ارتباطي

يكي ديگر از بندهاي قرار داد بين شركت سبدگردان و سرمايه گذار، تعيين مجاري ارتباطي است تا از طريق آن شركت سبدگردان بتواند با سرمايه گذار در ارتباط باشد. به طور كلي تعيين اين روش‌ها براي اين است كه شركت سبدگرداني بتواند در ارائه گزارش‌هاي خود از اين مجاري اقدام كند كه شامل ايميل، پيامك، ارسال پستي و.. است.

برداشت و واريز وجوه

ممكن است در طول قرارداد سرمايه گذار بخواهد مقداري از سرمايه‌اش را از شركت سبدگردان دريافت كند. شركت سبدگردان بايد بتواند بلافاصله وجوه مورد نياز سرمايه گذار را به وي تقديم كند. در حقيقت اين حق براي سرمايه گذار محفوظ است كه بتواند وجوه خود را برداشت كند و يا وجوه جديدي را به سبدگرداني اختصاص دهد. چگونگي پرداخت و دريافت اين وجوه، چيزي است كه بايد در قرار داد بين دو طرف به طور دقيق به آن پرداخته شده باشد.


اسم المرسل مطلوب
شخصيات تركت: 1000
التعليق مطلوب