سبد گرداني چيست و چه مزيت هايي دارد؟

سبد گرداني چيست و چه مزيت هايي دارد؟

بيشتر افراد جامعه براي حفظ ارزش پول و سرمايه ي خود در يكي از بازارهاي مالي سرمايه گذاري مي كنند. افزايش ثروت و دستيابي به رفاه بيشتر در سايه تصميم گيري درست و انتخاب روش سرمايه گذاري مناسب است. آيا شما تا به حال سرمايه گذاري در بازار بورس و بهره مندي از روش سبدگرداني سهام را امتحان كرده ايد؟ درست است كه بازار سهام و پتانسيل هاي آن در بين عموم افراد جامعه به خوبي جا نگرفته است اما آنچه در اين بين از اهميت زيادي برخوردار است انتخاب سبدگردان معتبر و متخصص در بازار سرمايه است.

 

 

سبدگرداني چيست؟

شايد كلمه سبدگرداني سهام يك واژه ي ساده باشد و افراد فقط با ديد بازدهي چند درصدي سرمايه خود در زمان كمي به آن بنگرند. در واقع سبدگرداني فراتر از اين موضوعات ساده است و اگر به زبان ساده و عاميانه بخواهيم توضيح دهيم، سبدگردان مقدار سرمايه اي كه شما براي بازار سرمايه در نظر گرفته ايد از شما مي گيرد و شما را كاملا با ريسك و نوسانات بازار آشنا مي كند و در صورت سودآوري با سود سرمايه گذار شريك مي شود. نكته ها و موضوعات مهمي در سبد گردان حائز اهميت هستند كه در ادامه به آن ها مي پردازيم.

 در بازار سرمايه یكي از مفاهيم جالب و پر بازده، سبدگرداني است كه به معني سپردن مديريت سرمايه خود به فرد سبدگردان است و اين فرد با دانش و تخصصي كه دارد سهامي را براي شما خريد و فروش مي كند و شما در سود سهام شريك مي شويد. سبدگرداني يا مديريت پرتفو توسط كارشناسان حرفه اي بازار بورس انجام مي شود و مديريت سبد با توجه به ويژگي هاي سرمايه گذار مانند سطح ريسك پذيري، مقدار سرمايه و سبد مناسب انجام مي شود.

 

مزاياي سبدگرداني چيست؟

مزاياي سبدگرداني بيشتر براي افرادي كاربرد دارد كه تازه وارد بازار سرمايه شده اند و آشنايي كاملي با نوسانات بورسي، شركت هاي سهامدار، روند معاملات و ... ندارند و مهمتر از همه وقت كافي براي يادگيري بورس و موضوعات مرتبط با آن را ندارند. اين افراد مي توانند از تخصص سبدگردان استفاده كنند و به جاي اينكه خود سبدگردان سهام خود باشند اين كار را به افراد خبره و متخصص مي سپارند. شما وقتي از خدمات سبدگردان استفاده مي كنيد قطعا ريسك كاهش و از دست دادن سرمايه را ندارد و افرار با بررسي هاي دقيق بازار سرمايه و دانش بالا در خصوص گزارشهاي مالي و اخبار مرتبط با سرمايه و ... مديريت سهام شما را بر عهده مي گيرند.

بهترين شركت سبدگرداني كدام است؟

وقتي مي خواهيد در بازار بورس، سرمايه گذاري كنيد و نمي خواهيد مديريت پرتفوي خود را در دست بگيريد، قطعا به دنبال پيدا كردن بهترين شركت سبدگرداني هستيد. شركت هاي كه به كار سبدگرداني مشغول هستند در بازه ي مختلف، عملكرد متفاوتي دارند و چندين ماه بازدهي مثبت داشته باشند و خوب كار كنند و ممكن است در يك رده زماني خاصي بازده پاييني داشته باشند.
اگر مي خواهيد يك شركت سبد گردان معتبر و خوب را انتخاب كنيد بهتر است بازدهي چندين ساله شركت را بررسي كنيد روند سودآوري اين شركت ها كمك مي كند تا بدانيد كه سرمايه گذاري بلند مدت تا چه ميزان به افزايش سرمايه شما كمك مي كند. اما قبل از انتخاب سبدگردان بهتر است ديد سرمايه گذاري خود را بلند مدت كنيد و با مشاوره و راهنمايي مي توانيد نتيجه اي مطلوب را بگيريد.

آيا تضميني براي سودآوري سبدگرداني وجود دارد؟

با توجه به اينكه سبدگرداني با توجه به نوسانات بورسي فعاليت مي كند پس با اين حال هيچ شركتي نمي تواند تضمين كند كه حتما با روش مديريت پرتفو مي توان به سودآوري رسيد. شركت هايي كه تضمين سود آوري مي كنند كاملا غير قانوني است. سبدگرداني با صندوق هاي سرمايه گذاري در خصوص سودآوري متفاوت هستند و برخي از اين صندوق ها سوداوري را تضمين مي كنند. فردي كه مديريت پرتفو شما را بر عهده مي گيرد بايد شرايط فعلي بازار را براي شما شرح دهد و لا علم به عملكرد خوب بازارگردان تصميم نهايي خود را بگيريد.

شرايط سبدگرداني چيست؟

 

شرايط سبدگرداني چيست؟

 ابتدا بهتر است بدانيد كه سبدگرداني توسط اشخاص حقوقي انجام مي شود و شركت ها و كارگزاري هايي كه از سازمان بورس اوراق بهادار مجوز دارند مي توانند فعاليت كنند. پس اطمينان از داشتن مجوز رسمي شرط اصلي سپردن سرمايه به سبدگردان است.
هر سبدگرداني موظف است تا تمام توافقات بين خود و سرمايه گذار را به طور كامل در قرارداد درج كند. اگر هدف سرمايه گذار بلند مدت باشد، سبدگردان مي تواند مديريت بيشتر و بهتري داشته باشد و خريد سهامي را اولويت قرار دهد كه بلند مدت و سودآور هستند.
ممكن است سبدگردان كارمزدي را از قبل با سرمايه گذار توافق كند و يا اينكه درصدي از سود را با توافق طرفين دريافت كند. برخي از شركت براي سبدگرداني، مقدار حداقلي را براي سرمايه گذاري تعيين مي كنند و اين مقدار با توجه به سياست هاي شركت متفاوت است. تمام شرايط به صورت قانوني و زير نظر سازمان بورس انجام مي شود.
براي سود سبدگرداني مقدار مشخصي وجود ندارد چون نوسانات بازار بورس غير قابل پيش بيني مي باشد. اما بيشتر شركت ها سعي مي كنند تا سود سبدگردان بيشتر از سودهاي بانكي باشد، تا هم سرمايه گذار و هم سبدگردان تلاش خود را معطوف سودآوري و بازدهي بالا كنند.


اسم المرسل مطلوب
شخصيات تركت: 1000
التعليق مطلوب