راهنماي تحليل تكنيكال بورس

راهنماي تحليل تكنيكال بورس

راهنماي تحليل تكنيكال بورس

افرادي كه علاقمند به فعاليت در بورس هستند و مي خواهند خود، به امر خريد وفروش سهام در بازار سرمايه، مشغول شوند، لازم است در اين زمينه دانش و اطلاعات كافي داشته باشند. بخشي از اين اطلاعات مربوط به تحليل هاي لازم براي بررسي وضعيت بازار سهام است تا بتوانند با دانش كافي، سرمايه گذاري مطمئن و پرسودي داشته باشند. يكي از تحليل هاي پركاربرد در زمينه بورس، تحليل تكنيكال است.

تحليل تكنيكال بورس چيست؟

تحليل تكنيكال با ارائه نمودار و اطلاعات مربوط به حجم و قيمت سهم و با كاربرد تكنيك هاي مختلف ديگر، به ارزيابي وضعيت كلي بازار و سهام مي پردازد. در حقيقت، اين نوع تحليل يك راهبرد معاملاتي براي ارزيابي سرمايه گذاري ها و مشخص كردن فرصت هاي معامله با به كارگيري روشهاي آماري است. در اين تحليل، فعاليت هاي معاملاتي از قبيل تحركات قيمت و حجم معاملات نيز بررسي مي شود.

تجزيه و تحليل تكنيكال نشان مي دهد معاملاتي كه در گذشته انجام شده و تغييرات قيمت هايي كه در يك سهم مشاهده شده، مي تواند نشانه هايي ارزشمند از تحركات اين معاملات و سهم ها در آينده نيز باشد.

تحليل تكنيكال براي دست يابي به استراتژي هاي بهينه معاملاتي از الگوها و تكنيكهاي گسترده اي مدد مي گيرد.

فرضيات تحليل تكنيكال بورس

تحليل تكنيكال با تكيه بر 3 فرض، به پيش بيني تغييرات سهام و قيمت ها مي پردازد.

1- تحليل تكنيكال معتقد است همه چيز در قيمت سهم، مشخص است و تحركات قيمتي، ميزان عرضه و تقاضاي بازار را نشان مي دهد.

2- تحليل گران تكنيكال معتقدند قيمت ها، حركات و روندهاي گذشته را تكرار مي كنند.

3- بر اساس روانشناسي بازار و در نظر گرفتن هيجانات آن( ترس و هيجان)، چرخه هاي قيمت گذشته، در آينده تكرار مي شود.

بنابراين فرضيات، يك تحليل گر تكنيكال سعي دارد براي هر نوع اوراق بهادار، تحركات قيمتي را پيش بيني كند و حجم معاملات سهم را نيز در تحليل خود تعيين كند.

مزاياي تحليل تكنيكال

تحليل تكنيكال براي تمامي افراد، قابل كاربرد است تا بتوانند براي انتخاب گزينه هاي سرمايه گذاري خود از آن سود برند و به پيش بيني روند قيمتها در بازار سرمايه بپردازند. تحليل هاي به دست آمده از تحليل تكنيكال را مي توان در تمامي بازارها به كار برد. از قبيل بازار طلا، سكه، بورس و...

معايب تحليل تكنيكال

1- فرض اساسي كه تحليل تكنيكال بر آن استوار است بازار كارا است. همين فرض مي تواند عيب تحليل تكنيكال نيز باشد. طبق فرضيه تحليل تكنيكال، قيمت هاي بازار كارا، اطلاعات حال و گذشته را منعكس مي كنند. پس راهي براي كسب منفعت و سود از اين بازار وجود ندارد مگر اينكه بازار، كارايي لازم را نداشته باشد.

بنابراين تحليل گران تكنيكال مي گويند بازار مي تواند كارا باشد اما همه اطلاعات گذشته و حال قيمت را در بر نگيرد و قيمت ها به صورت تصادفي، حركت كنند.

2- تحليل تكنيكال در بعضي مواقع، پاسخ گو است. مثلا فرض كنيد معامله گران پيش بيني كنند كه براي يك سهم خاص، حد ضرر مشابهي وجود دارد. با رسيدن سهم مورد نظر به قيمت نزديك به حد ضرر پيش بيني شده، بسياري از سهامداران، سهامشان را مي فروشند. اين عامل سبب مي شود قيمت آن سهم پايين بيايد و پيش بيني مورد نظر، تاييد شود و به نظر برسد كه پيش بيني تحليل تكنيكال صحيح بوده است.


اسم المرسل مطلوب
شخصيات تركت: 1000
التعليق مطلوب