پرتفوي يا سبد سهام چيست؟

پرتفوي يا سبد سهام چيست؟
واژه لاتين پرتفوليو به معني كيف چرمي بزرگ حاوي اسناد و مدارك مي باشد. مفهوم پرتفوي يا سبد دارايي در بازار مالي نيز از همين واژه برگرفته شده است.
سبد سهام به مجموعه اي از اوراق بهادار مختلف تحت مالكيت يك سرمايه گذار گفته مي شود. هدف اصلي از ايجاد سبد يا پرتفوي در بازار بورس، تنوع دارايي به منظور كاهش ريسك و كسب بازدهي معقول است.
هرچند تشكيل سبد دارايي حين سرمايه گذاري بسيار مفيد است، اما ايجاد تنوع هميشه منجر به سوددهي نمي شود و چه بسا تنوع بيش از حد، نتايج منفي بر روي بازدهي سرمايه گذاري شما داشته باشد.

اصول تشكيل سبد سهام:

  • انتخاب انواع اوراق بهادار (سهام، درآمد ثابت و مشتقه)
  • خريد سهام از صنايع مختلف
  • انتخاب 5 تا نهايتا 10 سهم
  • رعايت تناسب وزني دارايي ها

انواع رايج سبد سهام:

خطر پذير

 شامل سهامي با ريسك و بازده بالا كه معمولاً شامل نمادهاي پرنوسان بازار يا كسب ‌و كارهاي جديد مي ‌باشند.

محافظه كارانه

 اين سبدها بر اساس سهام بزرگ و صنايع استراتژيك تشكيل مي ‌شوند، كه نوسانات كمتر و روند باثباتي دارند.

جريان نقدي

سرمايه‌ گذاراني كه به دنبال درآمد نقدي شامل سود سهام، اوراق مشاركت يا... باشند از چنين سبد دارايي استفاده مي كنند.

 

 سوداگري

در اين نوع سبد معمولا اصول تنوع، تناسب وزني و... رعايت نمي‌ شود و سرمايه‌گذار صرفاً بر اساس اهداف نوسان ‌گيري و شايعات معامله مي‌ كند.

 

 تركيبي

زماني كه شما علاوه بر اوراق بهادار، در دارايي‌ هاي نظير طلا، ارز، كالا و املاك نيز سرمايه ‌گذاري كنيد، اصطلاحاً يك سبد دارايي تركيبي تشكيل شده است.

ارزش پرتفوي چيست ؟

پرتفوي در واقع به ارزش مالي و نقدي هر شخصيت حقوقي و حقيقي گفته مي شود. ارزش پرتفوي شركت هايي كه براي قيمت گذاري شركت هاي سرمايه گذاري در داخل بورس اوراق بهادار قبول شده اند، مهمترين عامل مي باشد. در اصل مي توان گفت كه پرتفوي به منظور كم كردن و كاهش ريسك به وجود آمده است.
 

نحوه مديريت پرتفوي چگونه است؟

 پرتفوي به منظور كم كردن و كاهش ريسك به وجود آمده و به گونه اي انتخاب مي شود تا در شرايط معمولي احتمال اينكه با كاهش بازده تمامي دارائي ها (سهام هايي كه خريداري شده اند) به صفر نزديك باشد. پرتفوي مي تواند هم داراي مالك حقيقي و هم مي تواند داراي مالك حقوقي باشد.

در دهه هشتاد شمسي در بورس اوراق بهادار ايران، بزرگ ترين پرتفويي كه وجود داشت متلعق به شخصي به نام آقاي رسول گنجي بود كه مجموع تمام دارايي هاي اين پرتفوي به بيشتر از ۲ ميليارد دلار رسيد.
 

پرتفوي و سبد سهام پيشنهادي

 سبد سهام پيشنهادي در واقع قدرت و صلاحيتي است كه جهت انتخاب حرفه اي هر سهام در نظر گرفته شده است. در داخل سبد پيشنهادي، محدوده اي در نظر گرفته مي شود كه خريد و فروش مناسبي در آن محدوده براي هر سهم توصيه مي شود. سودحاصل از تحليل سال مالي جاري و سال هاي مالي آينده در هر پيشنهاد مشخص شده است.


مطلوب اسم المرسل
الأحرف المتبقية: 1000
مطلوب تعليق