تحليل بنيادي چه تاثيري در معاملات دارد؟

تحليل بنيادي چه تاثيري در معاملات دارد؟

يكي از شيوه‌هاي سرمايه گذاري كه امروزه بسيار مورد توجه سرمايه گذاران قرار گرفته است سرمايه گذاري در بورس است. اين نوع از سرمايه گذاري نيز مانند ديگر روش‌هاي سرمايه گذاري به افزايش دارايي و سود، منجر مي‌گردد. اما براي اينكه سرمايه گذاران بتوانند به ميزان سوددهي مورد نظر دست يابند لازم است از بعضي اصول و اطلاعات كافي در اين زمينه برخوردار باشند تا از طريق آن بتوانند وضعيت سهام و بازار را به درستي ارزيابي نمايند تا نتيجه آن را در معاملاتشان به كار گيرند.
بدين منظور لازم است فعالان حاضر در بورس سرمايه از دو نوع تحليل در اين زمينه آگاهي لازم را داشته باشند. يكي از اين تحليل‌ها تحليل تكنيكال و ديگري تحليل بنيادي است كه در اين مقاله به ارائه اطلاعاتي پيرامون تحليل بنيادي مي‌پردازيم.

تحليل بنيادي و تاثير آن بر انجام معاملات بورسي

تحليل بنيادي را مي‌توان روشي دانست كه با به كارگيري آن، افراد و فعالان حاضر در بورس سرمايه، مي‌توانند ارزش واقعي اوراق بهادار و سهام خود را با توجه به عوامل اقتصادي و مالي مورد ارزيابي قرار دهند.
تحليل بنيادي مي‌تواند تمامي عواملي را كه بر ارزش سهام، اثرگذار هستند را در نظر گرفته آن‌ها را مورد سنجش قرار دهد.
سرمايه گذار سپس با توجه به نتايج مورد ارزيابي كه در نتيجه به كارگيري تحليل بنيادي به آن‌ها دست يافته است و با توجه به قيمت فعلي سهم، برآورد كند كه آيا سهم، بيش از ارزش واقعي و ذاتي خود،  قيمت گذاري شده و يا ارزش كمتري دارد.
سرمايه گذار حاضر در بورس سرمايه با توجه به عواملي از قبيل وضعيت كلي اقتصاد در كشور مانند نرخ سود و بهره، وضعيت صنايع و... به ارزيابي اوراق بهادار و سهام خود مبادرت مي‌كند و در انجام معاملات از اين تحليل و نتيج حاصل از آن استفاده مي‌كند.
بنابراين تحليلگران بنبادي كه بتوانند به ارزش واقعي سهام، دست يابند مي‌توانند با توجه به اين عامل و در فرصت به دست آمده به سود بيشتري هم برسند و براي رسيدن به اين هدف، به خريد سهامي بپردازند كه در حال حاضر قيمت پايين‌تري نسبت به ارزش واقعي و ذاتي خود دارا هستند. وي حتي مي‌تواند با استفاده از نتايج ارزيابي تحليل بنيادي ، سهام با قيمت بيشتر از ارزش واقعي را قبل از ايجاد و شكل گيري وضعيت تعادل در قيمت‌ها در بازار سرمايه، به فروش برساند.
(وضعيت تعادل به وضعيتي گفته مي‌شود كه در آن، قيمت سهام فعلي با ارزش ذاتي آن، برابري مي‌كند.)
بنابراين در تحليل بنيادي  كليه عوامل مرتبط با شرايط اقتصادي و مالي يك شركت، مد نظر قرار مي‌گيرد. از جمله اين عوامل مي‌توان موارد كمي و كيفي را نام برد كه از ميان عوامل كمي، درآمد و سود شركت حائز اهميت است و از موارد كيفي نيز مي‌توان به نحوه مديريت و اعتبار شركت اشاره كرد.
با توجه به موارد گفته شده مي‌توان اهداف تحليل‌گران بنيادي را در انجام معاملات و دريافت سود بيشتر به اين ترتيب بيان نمود:
1- تعيين ارزش سهام مورد نظر و انجام پيش بيني روند آينده آن سهم و مقايسه ارزش واقعي با ارزش مورد معامله
2- ارزيابي و بررسي عملكرد داخلي شركت و انجام ريسك‌هاي مورد نياز در انجام معامله


اسم المرسل مطلوب
شخصيات تركت: 1000
التعليق مطلوب