چرا سود نمي كنيم؟

چرا سود نمي كنيم؟
اكثريت افراد تازه وارد به دنبال كشف راههايي براي كسب سود از بورس هستند ، همواره سعي در پيروي از ساير معامله گران دارند و يا به دنبال اطلاعات نهاني هستند، مرتب در حال جستجوي اينترنت و شبكه هاي اجتماعي هستند تا اطلاعاتي را بدست اورند كه ديگران نمي دانند، در واقع آنها در جستجوي "يك ميان بُر براي رسيدن به سود" هستند.
مثالي در بازارهاي مالي وجود دارد با اين مضمون: شما براي بدبخت شدن به دو چيز نياز داريد: "اطلاعات نهاني و پول"
در واقع در بازارهاي مالي، براي افراد عام، چيزي به نام اطلاعات نهاني وجود ندارد، اطلاعاتي كه در اختيار شماست احتمالا در اختيار صدها و يا هزاران نفر ديگر است و خيلي قبل تر مورد استفاده قرار گرفته است!هر چقدر بيشتر به دنبال ميان بر باشيد، احتمال بازنده شدن شما در بورس بيشتر است.
  پس راه كسب سود در بورس چيست؟
پاسخ مثل هميشه ساده است:
 الف :تنها راه سود كردن در بورس، ضرر نكردن است!
ب : در واقع براي سود كردن در بورس بايد بلد باشيد كه ضرر نكنيد!
ضرر نكردن يعني:
۱. پيرو شايعات نباشيم : هيچ اطلاعات نهاني در فضاي مجازي بورس وجود ندارد، هر اطلاعاتي در فضاي مجازي دست به دست مي شود يا دروغ است و يا اطلاعات سوخته!
۲. روند مثبت و يا منفي يك سهم هيچ ارتباطي به ارزندگي و يا عدم ارزندگي آن ندارد : صف خريد و فروش را ملاك ارزندگي و قضاوت قرار ندهيد.
۳.دنباله رو كسي نباشيد : غرق در افراد نشويد، استادپروري نكنيد، همه نظرات را بخوانيد و بشنويد ، تحليلها رو مرور كنيد و همه آنها را وارد يك ظرف كنيد، در آن ظرف خوب حلاجيشان كنيد و سپس نتيجه بگيريد.
۴. كنجكاويد كه بدانيد آن ظرف چيست؟ آن ظرف "استراتژي معاملاتي"شماست.
۵. خب مي پرسيد استراتژي را چگونه بدست آوريم؟ جواب: به سادگي! 👈آموزش+ تجربه
 شما بايد بياموزيد و همزمان تجربه كنيد. از زيان كردن نترسيد كه كليد موفقيت شماست. اگر تازه كاريد مبالغ بيشتري از پولتان را صرف يادگيري وآموزش كنيد و مبلغ كمتري را سرمايه گذاري كنيد. قبل از اينكه وارد ميدان شويد بايد مجهز باشيد.
از هر راهي برويد تنها به يك مقصد مي رسيد: "آموزش و يادگيري"
اميدوارم در اولين معامله تان ضرر كنيد. اولين ضرر معمولا شما را به فكر يادگيري مي اندازد. هر چقدر زودتر يادبگيريد كمتر ضرر ميكنيد.
  تنها راه سود كردن، ضرر نكردن است و تنها راه ضرر نكردن و يا بهتر بگويم كمتر ضرر كردن، آموزش و يادگيري و ساختن استراتژي معاملاتي است.
 

اسم المرسل مطلوب
شخصيات تركت: 1000
التعليق مطلوب