نكول در بازار آتي به چه معناست؟

در ادبيات مالي، چنان چه يكي از طرفين قراداد خواسته يا ناخواسته به تمام يا بخشي از تعهد خود عمل نكند، گويند فرد نكول كرده است. در بازار آتي اگر در روز سررسيد يكي از طرفين قرارداد، به تعهد خود عمل نكند نكول صورت گرفته است.

فئات |
استراتژي، معاملات، سرمايه گذاري، خريد و فروش، بورس كالا
آربيتراژ زعفران چگونه است؟

براي آربيتراژ كردن در بازار زعفران معامله‌گر مي‌بايست در يك بازار موقعيت خريد و در بازار ديگر موقعيت فروش بگيرد؛ به ‌طوري‌كه از تفاوت قيمت بين آن دو بازار سود كسب نمايد.

فئات |
استراتژي، معاملات، سرمايه گذاري، خريد و فروش، بورس كالا
اوراق بهادار چيست و چه انواعي دارد؟

هركسي حداقل يكبار در زندگي نام اوراق بهادار را شنيده است. حتي افرادي كه هيچ علاقه يا توجهي به مسائل مالي هم ندارند حداقل يكبار يا نام آن را در اخبار تلويزيون و برنامه هاي اقتصادي شنيده اند، يا آن را در روزنامه و كتاب ها خوانده اند. آنچه واضح است اين است كه خيلي از افراد دانشي در مورد اوراق بهادار ندارند و خود را از اطلاعات مربوط به آن بي نياز مي دانند.

فئات |
استراتژي، معاملات، سرمايه گذاري، خريد و فروش
معاملات قراردادهاي آتي سكه و كالا

قراردادآتي (Futures) يكي از انواع ابزار مشتقه به حساب مي‌آيد. اين قرارداد كه قابليت خريد و فروش دربازارهاي مالي رادارد، در سال‌هاي اخير به خصوص در حوزه معاملات آتي سكه، مورد استقبال فراواني قرار گرفته‌ و براي سرمايه‌گذاران بسياري جذاب بوده است. پس از معرفي مختصر بورس كالاي ايران، اطلاعات سودمندي درباره معاملات آتي سكه براي علاقه‌مندان ارائه خواهيم كرد.

فئات |
استراتژي، معاملات، سرمايه گذاري، خريد و فروش
نكاتي مهم درباره سود سهام شركت‌ها

سود در حسابداري از كسر هزينه‌ها از درآمدها حاصل مي‌شود. يكي از صورت‌هاي مالي شركت‌ها، صورت سود و زيان است كه به صورت دوره‌اي ارائه مي‌شود و سود سهام را مشخص مي‌كند. 

فئات |
استراتژي، معاملات، سرمايه گذاري، خريد و فروش
معاملات الگوريتمي

در عصري زندگي مي‌كنيم كه تكنولوژي تا ريز‌ترين بخش‌هاي زندگي فردي و اجتماعي انسان وارد شده است و اجتناب از آن امكان‌پذير نيست. از جمله بازارهايي كه چند سالي مي‌شود به اجتناب‌ناپذير بودن اين حقيقت پي برده‌اند بازارهاي مالي هستند. ورود بازار سرمايه به عصر تكنولوژي با معاملات الگوريتمي اتفاق افتاد. 

فئات |
استراتژي، معاملات، سرمايه گذاري، خريد و فروش
قرارداد اختيار معامله (قسمت دوم)
مشخصات يك قرارداد اختيار معامله كدامند؟
مشخصات قرارداد يك گروه اختيار معامله شامل موارد زير است كه توسط بورس قبل از انجام معامله منتشر مي شود:

فئات |
سرمايه گذاري، بورس، خريد و فروش
 قرارداد اختيار معامله چيست؟ (قسمت اول)

اوراق بهاداري است كه به موجب آن فروشنده متعهد مي‌شود در صورت درخواست خريدار، تعداد مشخصي از دارايي موضوع قرارداد را به قيمت اعمال معامله كند. خريدار اوراق مي‌تواند در زمان يا زمان‌ هاي معيني در آينده طبق مشخصات قرارداد، قرارداد را اعمال كند. فروشندۀ اوراق اختيار معامله در قبال اين تعهد، مبلغ معيني از خريدار اوراق دريافت مي‌كند. براي جلوگيري از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، فروشنده ضمن قرارداد متعهد مي‌شود مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد كارگزار بورس يا اتاق پاياپاي قرار دهد و متناسب با تغييرات قيمت اوراق اختيار معامله، آن را تعديل كند.

فئات |
سرمايه گذاري، بورس،معاملات
عواقب تعصب در بورس (بخش اول)

يكي از آفات مهم سرمايه گذاري در بورس تعصب است. تعصب نسبت به هر چيزي ممكن است اتفاق بيفتد و شما حتي نتوانيد تشخيص دهيد كه متعصب هستيد. كنار گذاشتن تعصب بسيار دشوار است و مستلزم خودآگاهي و نگاه بسيار منطقي در بزنگاه هاي تصميم گيري هست.

فئات |
سرمايه گذاري، بورس،معاملات
عواقب تعصب در بورس (بخش دوم)

خطرناكترين نوع تعصب، تعصب به خودمان و هر آنچه مربوط به ما مي شود است. 

فئات |
استراتژي، معاملات، سرمايه گذاري
" سابق صفحة ۱ من عند ۳ ۲ ۳ التالي "