تماس با ما:۴۲۷۶۴۰۰۰-۰۲۱ مزایده عمومی ملک

شماره حساب

 • نام بانک شماره حساب
 • بانک آینده آینده ۰۱۰۰۰۱۰۱۴۳۰۰۰
 • بانک اقتصادنوین   اقتصادنوین ۲ / ۱۰۲۸۵۶ / ۲ / ۱۰۱
 • بانک پارسیان   پارسیان ۰۱۰۰۰۵۳۴۷۳۰۰۴
 • بانک پاسارگاد   پاسارگاد ۱ / ۱۱۵۴۱۹ / ۱۱۰ / ۲۹۹
 • بانک سامان   سامان ۲ ۱۱۹۱۸۲ ۴۰ ۸۴۹
 • بانک صادرات   صادرات ۰۱۰۲۱۱۱۸۱۹۰۰۹
 • ایران زمین   ایران زمین 185-11-1309353-1
 • گردشگری   گردشگری 112-71-782293-1
 • نام بانک شماره حساب
 • بانک کارآفرین   کارآفرین ۰۱۰۰۰۶۳۰۱۹۰۰۹
 • بانک کشاورزی   کشاورزی ۴۸۶۹۵۵۹۶۷
 • بانک ملت   ملت ۴۳ / ۳۴۴۲۸۷
 • بانک ملی   ملی ۰۱۰۵۷۷۰۷۳۲۰۰۰
 • بانک دی   دی ۰۱۰۰۱۰۷۸۸۱۰۰۳
 • بانک تجارت   تجارت ۰۲۴۵۹۰۰۱۲۰
 • بانک شهر   شهر 100846253812
 • بانک ملت   ملت 5351655461(بورس انرژی)