تماس با ما:۴۲۷۶۴۰۰۰-۰۲۱

اهم اخبار تحلیل

چهارشنبه ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱
چهارشنبه ۵ اَمرداد ۱۴۰۱
چهارشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
اهم اخبار تحلیل
۲۲ تیر ۱۴۰۱
20 نماد با پایین ترین نسبت p/e TTM  بازار منتهی به 12 مرداد1401
20 نماد با پایین ترین نسبت p/e TTM  بازار منتهی به 12 مرداد1401
20 نماد با پایین ترین نسبت p/e TTM بازار منتهی به 12 مرداد1401
20 نماد برتر از نظر ورود پول در هفته منتهی به 15 تیر 1401
20 نماد برتر از نظر ورود پول در هفته منتهی به 15 تیر 1401
20 نماد برتر از نظر ورود پول در هفته منتهی به 15 تیر 1401
بهترین نسبت های P/E بازار منتهی به 22 تیر 1401
بهترین نسبت های P/E بازار منتهی به 22 تیر 1401
بهترین نسبت های P/E بازار منتهی به 22 تیر 1401
20 نماد با پایین ترین نسبت P/E بازار منتهی به 29 تیر 1401
20 نماد با پایین ترین نسبت P/E بازار منتهی به 29 تیر 1401
20 نماد با پایین ترین نسبت P/E بازار منتهی به 29 تیر 1401
20 نماد برتر از نظر ورود پول در هفته منتهی به 5 مرداد1401
20 نماد برتر از نظر ورود پول در هفته منتهی به 5 مرداد1401
20 نماد برتر از نظر ورود پول در هفته منتهی به 5 مرداد1401
۲۰ نماد برتر از نظر ورود پول در هفته منتهی به 19 مرداد 1401
۲۰ نماد برتر از نظر ورود پول در هفته منتهی به 19 مرداد 1401
۲۰ نماد برتر از نظر ورود پول در هفته منتهی به 19 مرداد 1401