تماس با ما:۴۲۷۶۴۰۰۰-۰۲۱

ویدئوهای کلاس آموزشی Outlook

یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱
سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
جمعه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱
شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱
شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱
یکشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
ویدئوهای کلاس آموزشی Outlook
۶ شهریور ۱۴۰۱
تصویر جلسه اول کلاس آموزشی outlook
تصویر جلسه اول کلاس آموزشی outlook
تصویر جلسه اول کلاس آموزشی outlook
تصویر جلسه دوم outlook
تصویر جلسه دوم outlook
تصویر جلسه دوم outlook
تصویر جلسه سوم outlook
تصویر جلسه سوم outlook
تصویر جلسه سوم outlook
تصویر جلسه اول کلندر
تصویر جلسه اول کلندر
تصویر جلسه اول کلندر
تصویر جلسه دوم کلندر
تصویر جلسه دوم کلندر
تصویر جلسه دوم کلندر
تصویر جلسه اول گوگل شیت و گوگل کیپ
تصویر جلسه اول گوگل شیت و گوگل کیپ
تصویر جلسه اول گوگل شیت و گوگل کیپ