تماس با ما:۴۲۷۶۴۰۰۰-۰۲۱

چرایی این صندوق

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
چرایی این صندوق
۲۵ مهر ۱۴۰۲
فاقد نرخ شکست و جریمه
فاقد نرخ شکست و جریمه
فاقد نرخ شکست و جریمه
افزایش ۲۴۰۰% دارایی تحت مدیریت ۴ در  ماه اخیر
افزایش ۲۴۰۰% دارایی تحت مدیریت ۴ در  ماه اخیر
افزایش ۲۴۰۰% دارایی تحت مدیریت ۴ در ماه اخیر
نقدشوندگی بالا
نقدشوندگی بالا
نقدشوندگی بالا
برترین صندوق درآمد ثابت کشور
برترین صندوق درآمد ثابت کشور
برترین صندوق درآمد ثابت کشور
مدیریت حرفه‌ای دارایی‌های صندوق
مدیریت حرفه‌ای دارایی‌های صندوق
مدیریت حرفه‌ای دارایی‌های صندوق
معاف از مالیات
معاف از مالیات
معاف از مالیات