تماس با ما:۴۲۷۶۴۰۰۰-۰۲۱

چرایی این صندوق

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
چرایی این صندوق
۲۵ مهر ۱۴۰۲
فاقد نرخ شکست و جریمه
فاقد نرخ شکست و جریمه
فاقد نرخ شکست و جریمه
گزینه مناسب برای متنوع‌سازی پرتفوی
گزینه مناسب برای متنوع‌سازی پرتفوی
گزینه مناسب برای متنوع‌سازی پرتفوی
نقدشوندگی بالا
نقدشوندگی بالا
نقدشوندگی بالا
کسب سود روزشمار
کسب سود روزشمار
کسب سود روزشمار
مدیریت حرفه‌ای دارایی‌های صندوق
مدیریت حرفه‌ای دارایی‌های صندوق
مدیریت حرفه‌ای دارایی‌های صندوق
معاف از مالیات برای اشخاص حقیقی و حقوقی
معاف از مالیات برای اشخاص حقیقی و حقوقی
معاف از مالیات برای اشخاص حقیقی و حقوقی