تماس با ما:۴۲۷۶۴۰۰۰-۰۲۱

بررسی عملکرد فصلی شرکت داروسازی شهید قاضی

بررسی عملکرد فصلی شرکت داروسازی شهید قاضی
این مقاله برای شرکت داروسازی است
داروسازی شهید قاضی که در شهرک صنعتی عالی نسب تبریز واقع است در سال 36 تاسیس شد و از سال 07 با هدف تولید انواع محلول های تزریقی، شستشو و آمپول مقطر تزریقی)انسانی و دامی( تولید خود را آغاز کرد. دقاضی به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ محلول های تزریقی شناخته شده است. شایان ذکر است بیش از 07 درصد از تولید سرم کشور در این واحد تولید میشود. از آنجایی که شرکت فرآورده های تزریقی ایران)دفرا( نیز محصوالت مشابه داروسازی شهید قاضی را تولید میکند به مقایسه آماری این دو شرکت نیز پرداخته شد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.