تماس با ما:۴۲۷۶۴۰۰۰-۰۲۱
خدمات غیر حضوری معاملات آنلاین
آرشیو روی خط آینده
روی خط آیندهروی خط آینده
روی خط آیندهروی خط آینده
روی خط آیندهروی خط آینده
آخرین وضعیت بازار آتی در گفتگو با آرمان مرادی کارشناس بازار سرمایهآخرین وضعیت بازار آتی در گفتگو با آرمان مرادی کارشناس بازار سرمایه
آخرین وضعیت بازار آتی در گفتگو با آرمان مرادی کارشناس بازار سرمایهآخرین وضعیت بازار آتی در گفتگو با آرمان مرادی کارشناس بازار سرمایه
آخرین وضعیت بازار آتی سکه وطلا در گفتگو با آرمان مرادی کارشناس بازار سرمایهآخرین وضعیت بازار آتی سکه وطلا در گفتگو با آرمان مرادی کارشناس بازار سرمایه
روند بازارهای آتی در هفته گذشته در گفتگو با آرمان مرادی کارشناس بازار سرمایهروند بازارهای آتی در هفته گذشته در گفتگو با آرمان مرادی کارشناس بازار سرمایه
روند بازارهای آتی طلا در هفته گذشته در گفتگو با آرمان مرادی کارشناس بازار سرمایهروند بازارهای آتی طلا در هفته گذشته در گفتگو با آرمان مرادی کارشناس بازار سرمایه
بررسی بازار های آتی و صندوق های آتی طلا در گفتگو با آرمان مرادی کارشناس بازار سرمایهبررسی بازار های آتی و صندوق های آتی طلا در گفتگو با آرمان مرادی کارشناس بازار سرمایه
بررسی اولین اقدام رییس جمهور منتخب بعد از روی کار آمدن دولت جدید در خصوص بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه در گفتگو با ویدا مهاجر کارشناس بازار سرمایهبررسی اولین اقدام رییس جمهور منتخب بعد از روی کار آمدن دولت جدید در خصوص بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه در گفتگو با ویدا مهاجر کارشناس بازار سرمایه
بررسی اولین اقدام رییس جمهور منتخب بعد از روی کار آمدن دولت جدید در خصوص بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه در گفتگو با فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایهبررسی اولین اقدام رییس جمهور منتخب بعد از روی کار آمدن دولت جدید در خصوص بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه در گفتگو با فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه
تحلیل صنعت روانکارها در بازار سرمایه در گفتگو با نسیم موسوی کارشناس بازار سرمایهتحلیل صنعت روانکارها در بازار سرمایه در گفتگو با نسیم موسوی کارشناس بازار سرمایه
تحلیل شرایط بازار سرمایه به طور ویژه در روزهای قبل و بعد از انتخابات در گفتگو با لاله شعبانی کارشناس بازار سرمایهتحلیل شرایط بازار سرمایه به طور ویژه در روزهای قبل و بعد از انتخابات در گفتگو با لاله شعبانی کارشناس بازار سرمایه
بررسی اولین اقدام رییس جمهور منتخب بعد از روی کار آمدن دولت جدید در خصوص بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه در گفتگو با علیرضا کیان کارشناس بازار سرمایهبررسی اولین اقدام رییس جمهور منتخب بعد از روی کار آمدن دولت جدید در خصوص بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه در گفتگو با علیرضا کیان کارشناس بازار سرمایه
بررسی وضعیت سهم های دلاری بعد از انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با امین دامچه کارشناس بازار سرمایهبررسی وضعیت سهم های دلاری بعد از انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با امین دامچه کارشناس بازار سرمایه
بررسی دیدگاه سرمایه گذاران به بازار بورس بعد از انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با سامان نجاتی کارشناس بازار سرمایهبررسی دیدگاه سرمایه گذاران به بازار بورس بعد از انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با سامان نجاتی کارشناس بازار سرمایه
بررسی اثرات عرضه سیمان در بورس کالا و حذف قیمت گذاری دستوری در گفتگو با هدی توانایی کارشناس بازار سرمایهبررسی اثرات عرضه سیمان در بورس کالا و حذف قیمت گذاری دستوری در گفتگو با هدی توانایی کارشناس بازار سرمایه
بررسی رفتارشناسی انتخاباتی بازارهای سرمایه در گفتگو با سارا میران کارشناس بازار سرمایهبررسی رفتارشناسی انتخاباتی بازارهای سرمایه در گفتگو با سارا میران کارشناس بازار سرمایه
بررسی اثرات تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بر بورس در گفتگو با فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایهبررسی اثرات تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بر بورس در گفتگو با فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه
بررسی آینده قیمت جهانی فلز فولاد و مس و اثرگذاری آن بر صنایع داخلی در گفتگو با نسیم موسوی کارشناس بازار سرمایهبررسی آینده قیمت جهانی فلز فولاد و مس و اثرگذاری آن بر صنایع داخلی در گفتگو با نسیم موسوی کارشناس بازار سرمایه
بررسی طرح اثر مالیات بر عایدی سرمایه در گفتگو با ویدا مهاجر کارشناس بازار سرمایهبررسی طرح اثر مالیات بر عایدی سرمایه در گفتگو با ویدا مهاجر کارشناس بازار سرمایه
بررسی وضعیت بازار سرمایه بعد از مشخص شدن کاندیدها در گفتگو با لاله شعبانی کارشناس بازار سرمایهبررسی وضعیت بازار سرمایه بعد از مشخص شدن کاندیدها در گفتگو با لاله شعبانی کارشناس بازار سرمایه
بررسی وضعیت بازار سرمایه بعد از مشخص شدن کاندیدها در گفتگو با علیرضا کیان کارشناس بازار سرمایهبررسی وضعیت بازار سرمایه بعد از مشخص شدن کاندیدها در گفتگو با علیرضا کیان کارشناس بازار سرمایه
بررسی شرایط این روزهای بازار سرمایه در گفتگو با امین دامچه کارشناس بازار سرمایهبررسی شرایط این روزهای بازار سرمایه در گفتگو با امین دامچه کارشناس بازار سرمایه
بررسی شروع دریافت و تهیه کارت اعتباری سهام عدالت در گفتگو با مریم گرجی امین رییس اداره پذیرش اوراق بهادار کارگزاری بانک آیندهبررسی شروع دریافت و تهیه کارت اعتباری سهام عدالت در گفتگو با مریم گرجی امین رییس اداره پذیرش اوراق بهادار کارگزاری بانک آینده
بررسی نتیجه بسته های حمایتی و وضعیت فعلی بازار در گفتگو با فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایهبررسی نتیجه بسته های حمایتی و وضعیت فعلی بازار در گفتگو با فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه
تاثیرات انتخابات ریاست جمهوری بر بازار سرمایه در گفتگو با علیرضا کیان کارشناس بازار سرمایهتاثیرات انتخابات ریاست جمهوری بر بازار سرمایه در گفتگو با علیرضا کیان کارشناس بازار سرمایه
بررسی تاثیر جناح سیاسی دولت آینده و مذاکرات وین در بازار سرمایه در گفتگو با ویدا مهاجر کارشناس بازار سرمایهبررسی تاثیر جناح سیاسی دولت آینده و مذاکرات وین در بازار سرمایه در گفتگو با ویدا مهاجر کارشناس بازار سرمایه
بررسی دامنه نوسان متقارن و تاثیر آن بر بازار سرمایه در گفتگو با امید موسوی کارشناس بازار سرمایهبررسی دامنه نوسان متقارن و تاثیر آن بر بازار سرمایه در گفتگو با امید موسوی کارشناس بازار سرمایه
بررسی مسیر قیمت دلار و تاثیرات آن بر بازار سرمایه در گفتگو با امین دامچه کارشناس بازار سرمایهبررسی مسیر قیمت دلار و تاثیرات آن بر بازار سرمایه در گفتگو با امین دامچه کارشناس بازار سرمایه
تحلیل شرایط فعلی بازار در گفتگو با نسیم موسوی کارشناس بازار سرمایهتحلیل شرایط فعلی بازار در گفتگو با نسیم موسوی کارشناس بازار سرمایه
بررسی قوانین جدید و تغییر دامنه نوسان به مثبت منفی 5 در گفتگو با لاله شعبانی کارشناس بازار سرمایهبررسی قوانین جدید و تغییر دامنه نوسان به مثبت منفی 5 در گفتگو با لاله شعبانی کارشناس بازار سرمایه
بررسی تاثیر دامنه نوسان و اصلاح آن در بازار سرمایه و خروج از رکود فعلی در گفتگو با هدی توانایی کارشناس بازار سرمایهبررسی تاثیر دامنه نوسان و اصلاح آن در بازار سرمایه و خروج از رکود فعلی در گفتگو با هدی توانایی کارشناس بازار سرمایه
چگونگی تشخیص رفتار رمه ای یا توده ای منفی در بازارهای مالی در گفتگو با سارا میران کارشناس بازار سرمایهچگونگی تشخیص رفتار رمه ای یا توده ای منفی در بازارهای مالی در گفتگو با سارا میران کارشناس بازار سرمایه
بررسی پیشنهادات ده گانه در جلسه سران قوا برای کمک به بهبود شرایط فعلی بازار در گفتگو با سامان نجاتی کارشناس بازار سرمایهبررسی پیشنهادات ده گانه در جلسه سران قوا برای کمک به بهبود شرایط فعلی بازار در گفتگو با سامان نجاتی کارشناس بازار سرمایه
بررسی وضعیت بازار و ارتباط آن با بسته حمایتی در گفتگو با فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایهبررسی وضعیت بازار و ارتباط آن با بسته حمایتی در گفتگو با فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه
تحلیل شرایط فعلی بازار در گفتگو با ویدا مهاجر کارشناس بازار سرمایهتحلیل شرایط فعلی بازار در گفتگو با ویدا مهاجر کارشناس بازار سرمایه
بررسی تصمیمات اتخاذ شده پس از جلسه سران قوا باتوجه به بسته پیشنهادی فعالین بازار سرمایه به سازمان بورس در گفتگو با همایون دارابی کارشناس بازار سرمایهبررسی تصمیمات اتخاذ شده پس از جلسه سران قوا باتوجه به بسته پیشنهادی فعالین بازار سرمایه به سازمان بورس در گفتگو با همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه
بررسی عدم روند مثبت بازار علیرغم تصمیمات سازمان و شورای عالی بورس در گفتگو با علیرضا کیان کارشناس بازار سرمایهبررسی عدم روند مثبت بازار علیرغم تصمیمات سازمان و شورای عالی بورس در گفتگو با علیرضا کیان کارشناس بازار سرمایه
بررسی برگزاری جلسه قریب الوقوع سه قوه در روز دوشنبه درباره بازار سرمایه در گفتگو با همایون دارابی کارشناس بازار سرمایهبررسی برگزاری جلسه قریب الوقوع سه قوه در روز دوشنبه درباره بازار سرمایه در گفتگو با همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه
بررسی پرتفوی پیشنهادی با توجه به شرایط کنونی بازار در گفتگو با نسیم موسوی کارشناس بازار سرمایهبررسی پرتفوی پیشنهادی با توجه به شرایط کنونی بازار در گفتگو با نسیم موسوی کارشناس بازار سرمایه
بررسی سهام عدالت در گفتگو با مریم گرجی رییس اداره اوراق بهادار کارگزاری بانک آیندهبررسی سهام عدالت در گفتگو با مریم گرجی رییس اداره اوراق بهادار کارگزاری بانک آینده
بررسی حضور یا خروج مردم از بورس باتوجه به شرایط فعلی بازار در گفتگو با امین دامچه کارشناس بازار سرمایهبررسی حضور یا خروج مردم از بورس باتوجه به شرایط فعلی بازار در گفتگو با امین دامچه کارشناس بازار سرمایه
تحلیل وضعیت بازار قبل از انتخابات در گفتگو با لاله شعبانی کارشناس بازار سرمایهتحلیل وضعیت بازار قبل از انتخابات در گفتگو با لاله شعبانی کارشناس بازار سرمایه
مزایای حذف محدودیت معاملاتی پرسنل شرکت های کارگزاری در گفتگو با هدی توانایی کارشناس بازار سرمایهمزایای حذف محدودیت معاملاتی پرسنل شرکت های کارگزاری در گفتگو با هدی توانایی کارشناس بازار سرمایه
بررسی علت وضعیت این روزهای بازار سرمایه در گفتگو با سامان نجاتی کارشناس بازار سرمایهبررسی علت وضعیت این روزهای بازار سرمایه در گفتگو با سامان نجاتی کارشناس بازار سرمایه
بررسی استقبال این روزها از ارز دیجیتال به دلیل فومو یا حس عقب ماندگی از بازار سرمایه در گفتگو با سارا میران کارشناس بازار سرمایهبررسی استقبال این روزها از ارز دیجیتال به دلیل فومو یا حس عقب ماندگی از بازار سرمایه در گفتگو با سارا میران کارشناس بازار سرمایه
بررسی تاثیر دامنه نوسان نامتقارن بر شرایط بازار سرمایه فعلی در گفتگو با فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایهبررسی تاثیر دامنه نوسان نامتقارن بر شرایط بازار سرمایه فعلی در گفتگو با فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه
تحلیل صحبت های دکتر دهنوی (رییس سازمان بورس) در club house در گفتگو با علی رضا کیان کارشناس بازار سرمایهتحلیل صحبت های دکتر دهنوی (رییس سازمان بورس) در club house در گفتگو با علی رضا کیان کارشناس بازار سرمایه
تعریف بازار مشتقه و چگونگی تاثیر آن بر شرایط کنونی بازار سرمایه در گفتگو با ویدا مهاجر کارشناس بازار سرمایهتعریف بازار مشتقه و چگونگی تاثیر آن بر شرایط کنونی بازار سرمایه در گفتگو با ویدا مهاجر کارشناس بازار سرمایه
بررسی نرخ سود سپرده بانک مرکزی و چگونگی تاثیر آن بر بازار سرمایه در گفتگو با همایون دارابی کارشناس بازار سرمایهبررسی نرخ سود سپرده بانک مرکزی و چگونگی تاثیر آن بر بازار سرمایه در گفتگو با همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه
بررسی وضعیت بازار بورس در 22 فروردین ماه در گفتگو با نسیم موسوی کارشناس بازار سرمایهبررسی وضعیت بازار بورس در 22 فروردین ماه در گفتگو با نسیم موسوی کارشناس بازار سرمایه
بررسی سناریو های مختلف سرمایه گذاری باتوجه به ریسک های موجود در بازارهای مختلف سرمایه گذاری در گفتگو با امید موسوی کارشناس بازار سرمایهبررسی سناریو های مختلف سرمایه گذاری باتوجه به ریسک های موجود در بازارهای مختلف سرمایه گذاری در گفتگو با امید موسوی کارشناس بازار سرمایه
بررسی کنونی شرایط کلی بازار سرمایه در گفتگو با لاله شعبانی کارشناس بازار سرمایهبررسی کنونی شرایط کلی بازار سرمایه در گفتگو با لاله شعبانی کارشناس بازار سرمایه
تحلیل روند بازار از نگاه مالی رفتاری در گفتگو با سارا میران کارشناس بازار سرمایهتحلیل روند بازار از نگاه مالی رفتاری در گفتگو با سارا میران کارشناس بازار سرمایه
بررسی مهم‌ترین عوامل موثر بر بازار سرمایه در سال 1400 توسط هدی توانایی کارشناس بازار سرمایهبررسی مهم‌ترین عوامل موثر بر بازار سرمایه در سال 1400 توسط هدی توانایی کارشناس بازار سرمایه
تحلیل بازار سرمایه در سال 1400 توسط سامان نجاتی کارشناس بازار سرمایهتحلیل بازار سرمایه در سال 1400 توسط سامان نجاتی کارشناس بازار سرمایه
پیش بینی بورس در سال 1400 توسط فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایهپیش بینی بورس در سال 1400 توسط فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه
بررسی وضعیت بازار سرمایه در اسفند 99 توسط دکتر ویدا مهاجر کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایهبررسی وضعیت بازار سرمایه در اسفند 99 توسط دکتر ویدا مهاجر کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
بررسی وضعیت بازار سرمایه در بهمن ماه 99 توسط علیرضا کیان کارشناس بازار سرمایهبررسی وضعیت بازار سرمایه در بهمن ماه 99 توسط علیرضا کیان کارشناس بازار سرمایه
بررسی وضعیت بازار سرمایه در دی ماه 99 توسط دکتر لاله شعبانی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایهبررسی وضعیت بازار سرمایه در دی ماه 99 توسط دکتر لاله شعبانی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
بررسی بازار سرمایه در آذرماه سال 99 توسط جناب آقای همایون دارابی کارشناس ارشد بازار سرمایهبررسی بازار سرمایه در آذرماه سال 99 توسط جناب آقای همایون دارابی کارشناس ارشد بازار سرمایه
بررسی وضعیت بازار در آبان 99 توسط جناب آقای دامچه  کارشناس وتحلیلگر بازار سرمایهبررسی وضعیت بازار در آبان 99 توسط جناب آقای دامچه کارشناس وتحلیلگر بازار سرمایه
بررسی وضعیت بازار سرمایه در مهرماه 99 توسط دکتر نجاتی کارشناس و تحلیل گر بازار سرمایهبررسی وضعیت بازار سرمایه در مهرماه 99 توسط دکتر نجاتی کارشناس و تحلیل گر بازار سرمایه
بررسی وضعیت بازار سرمایه در شهریور ماه 99 توسط فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایهبررسی وضعیت بازار سرمایه در شهریور ماه 99 توسط فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه
بررسی بازار سرمایه در مردادماه 99 توسط سرکارخانم مهاجر کارشناس و تحلیل گر بازار سرمایهبررسی بازار سرمایه در مردادماه 99 توسط سرکارخانم مهاجر کارشناس و تحلیل گر بازار سرمایه
بررسی بازار سرمایه در تیر99 توسط امید موسوی کارشناس ارشد بازار سرمایهبررسی بازار سرمایه در تیر99 توسط امید موسوی کارشناس ارشد بازار سرمایه
بررسی بازار سرمایه در خرداد 99 توسط سرکارخانم نسیم موسوی تحلیل گر و کارشناس بازار سرمایهبررسی بازار سرمایه در خرداد 99 توسط سرکارخانم نسیم موسوی تحلیل گر و کارشناس بازار سرمایه
بررسی بازار سرمایه در اردیبهشت 99 توسط علیرضا کیان کارشناس بازار سرمایهبررسی بازار سرمایه در اردیبهشت 99 توسط علیرضا کیان کارشناس بازار سرمایه
بررسی بازار سرمایه در فروردین ماه  99 توسط خانم دکتر شعبانی  کارشناس و تحلیلگر  بازار سرمایهبررسی بازار سرمایه در فروردین ماه 99 توسط خانم دکتر شعبانی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
پیام نوروزی دکتر غلام عباس ترابی ،مدیرعامل کارگزاری بانک آینده به مناسبت آغاز سال 1400پیام نوروزی دکتر غلام عباس ترابی ،مدیرعامل کارگزاری بانک آینده به مناسبت آغاز سال 1400
مصاحبه با دکتر نجاتی معاون عملیات کارگزاری بانک آینده در مورد شرایط بازار در روزهای پایانی سالمصاحبه با دکتر نجاتی معاون عملیات کارگزاری بانک آینده در مورد شرایط بازار در روزهای پایانی سال
وضعیت بورس با توجه به تغییر ریاست جمهوری در سال1400 در گفتگو با همایون دارابیوضعیت بورس با توجه به تغییر ریاست جمهوری در سال1400 در گفتگو با همایون دارابی
پیش‌بینی بورس دربهار 1400 درگفتگو با امید موسوی کارشناس بازار سرمایهپیش‌بینی بورس دربهار 1400 درگفتگو با امید موسوی کارشناس بازار سرمایه
بررسی روند تکنیکالی شاخص کل و شاخص هم وزن، در گفتگو با امین دامچه کارشناس بازار سرمایهبررسی روند تکنیکالی شاخص کل و شاخص هم وزن، در گفتگو با امین دامچه کارشناس بازار سرمایه
پیش بینی آینده ارزهای دیجیتال در گفتگو با سرکار خانم نسیم موسوی، کارشناس بازار سرمایهپیش بینی آینده ارزهای دیجیتال در گفتگو با سرکار خانم نسیم موسوی، کارشناس بازار سرمایه
تحلیل بودجه و بازار سرمایه در گفتگو با سرکار خانم ویدا مهاجر، کارشناس بازار سرمایهتحلیل بودجه و بازار سرمایه در گفتگو با سرکار خانم ویدا مهاجر، کارشناس بازار سرمایه
بررسی تاثیر کاهش نرخ بهره بانکی بر بازار سهام، درگفتگو با علیرضا کیان کارشناس بازار سرمایهبررسی تاثیر کاهش نرخ بهره بانکی بر بازار سهام، درگفتگو با علیرضا کیان کارشناس بازار سرمایه
بررسی نقش سهام لیدر در روند بازار، در گفتگو با لاله شعبانی کارشناس بازار سرمایهبررسی نقش سهام لیدر در روند بازار، در گفتگو با لاله شعبانی کارشناس بازار سرمایه
مصاحبه با فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه درمورد وضعیت فعلی بازارمصاحبه با فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه درمورد وضعیت فعلی بازار
تفاوت سهام دلاری و غیر دلاری در گفتگو با امین دامچهتفاوت سهام دلاری و غیر دلاری در گفتگو با امین دامچه
تصمیم گیری مردم در شرایط فعلی بازار، در گفتگو با همایون دارابی کارشناس بازار سرمایهتصمیم گیری مردم در شرایط فعلی بازار، در گفتگو با همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه
چگونگی استراتژی سرمایه گذاران در شرایط کنونی بازار در گفتگو با  دکتر نجاتی معاون عملیات کارگزاری بانک آیندهچگونگی استراتژی سرمایه گذاران در شرایط کنونی بازار در گفتگو با دکتر نجاتی معاون عملیات کارگزاری بانک آینده
ارزیابی وضعیت فعلی بازار سرمایه و پیش بینی آینده بازار، در گفتگو با دکتر لاله شعبانیارزیابی وضعیت فعلی بازار سرمایه و پیش بینی آینده بازار، در گفتگو با دکتر لاله شعبانی
بررسی چرایی و چگونگی اتفاقات عجیب امریکا و تاثیر آن بر روی بازار سرمایه ایران در گفتگو با جناب آقای دارابیبررسی چرایی و چگونگی اتفاقات عجیب امریکا و تاثیر آن بر روی بازار سرمایه ایران در گفتگو با جناب آقای دارابی
بررسی تاثیرات قیمت گذاری دستوری بر روی بازار سرمایه، در گفتگو با سرکار خانم مهاجربررسی تاثیرات قیمت گذاری دستوری بر روی بازار سرمایه، در گفتگو با سرکار خانم مهاجر
بررسی مزایا و معایب معاملات الگوریتمی در گفتگو با دکتر امید موسویبررسی مزایا و معایب معاملات الگوریتمی در گفتگو با دکتر امید موسوی
چرایی اتفاقات عجیب در آمریکا و چگونگی تاثیر آن روی بازار سرمایه ایران، در گفتگو با جناب آقای امین دامچهچرایی اتفاقات عجیب در آمریکا و چگونگی تاثیر آن روی بازار سرمایه ایران، در گفتگو با جناب آقای امین دامچه
ارزیابی تاثیرات قیمت گذاری دستوری بر فضای بازار سرمایه در گفتگو با جناب آقای کربلاییارزیابی تاثیرات قیمت گذاری دستوری بر فضای بازار سرمایه در گفتگو با جناب آقای کربلایی
ارزیابی نقش بازارگردان ها در روند معاملات سهام، در گفتگو با سرکار خانم هدی تواناییارزیابی نقش بازارگردان ها در روند معاملات سهام، در گفتگو با سرکار خانم هدی توانایی
بررسی علت وجود صفوف فروش متوالی و هر روزه در بازار سرمایه در گفتگو با دکتر لاله شعبانیبررسی علت وجود صفوف فروش متوالی و هر روزه در بازار سرمایه در گفتگو با دکتر لاله شعبانی
بررسی تبعات قمیت گذاری دستوری بر بورس کالای ایران، در گفتگو با دکتر فرزاد هیبتیبررسی تبعات قمیت گذاری دستوری بر بورس کالای ایران، در گفتگو با دکتر فرزاد هیبتی
اقدامات لازم جهت تسهیل پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس، در گفتگو با سرکار خانم زهرا محمدیاناقدامات لازم جهت تسهیل پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس، در گفتگو با سرکار خانم زهرا محمدیان
توصیه هایی برای سرمایه گذاران در وضعیت فعلی بازار، در گفتگو با جناب آقای حمید علماءتوصیه هایی برای سرمایه گذاران در وضعیت فعلی بازار، در گفتگو با جناب آقای حمید علماء
تحلیل قیمت دلار در 6 ماه آینده در گفتگو با دکتر امید موسویتحلیل قیمت دلار در 6 ماه آینده در گفتگو با دکتر امید موسوی
مصاحبه با دکتر اشتیاقی مدیر عامل کارگزاری بانک آینده در مورد وضعیت بازار در شرایط فعلیمصاحبه با دکتر اشتیاقی مدیر عامل کارگزاری بانک آینده در مورد وضعیت بازار در شرایط فعلی
مصاحبه با دکتر نجاتی معاون عملیات کارگزاری بانک آینده در مورد شرایط بازار هفته ی سوم دی ماه 1399مصاحبه با دکتر نجاتی معاون عملیات کارگزاری بانک آینده در مورد شرایط بازار هفته ی سوم دی ماه 1399
گزارش هفتگی بازارگزارش هفتگی بازار