تماس با ما:۴۲۷۶۴۰۰۰-۰۲۱
کارگزاری بانک آینده|بورس اوراق بهادار|راهنمای خدمات|پرسش های متداول|سوالات متداول در موردصندوق های سرمایه گذاری

پرسش های متداول درباره صندوقهای سرمایه گذاری

امیدنامه و اساسنامه صندوق ها به همراه تغییرات آنها در تارنمای هر صندوق قسمت درباره ما- اساسنامه و یا امیدنامه قابل مشاهده است.

سقف سود صندوق گسترش فردای ایرانیان معادل سالانه 23% است، سود(بازدهی) بیشتر از 23% به سرمایه گذاران پرداخت نمیشود و این مازاد بازدهی به صورت ذخیره در نرخ ابطال نمایش داده می شود.

بله؛ البته در صورتی که بازدهی صندوق کمتر از نرخ پیش بینی شود، تا جایی که امکان دارد این کمبود بازدهی مطابق فرمول مندرج در امیدنامه صندوق از محل کارمزد مدیر جبران می گردد، در غیراینصورت سرمایه گذار دچار زیان شده و یا از سود سرمایه گذار کسر می گردد.

حداقل مبلغ سرمایه گذاری برای صندوق های گسترش فردای ایرانیان و تجربه ایرانیان یک واحد سرمایه گذاری می باشد. در خصوص صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن با توجه به اینکه این صندوق با نماد صایند در بورس قابل معامله است، حداقل مبلغ سرمایه گذاری برای این صندوق حداقل مبلغ جهت انجام یک معامله ( مطابق ابلاغیه های سازمان بورس و اوراق بهادار) است.

صندوق های سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان و تجربه ایرانیان فاقد کارمزد صدور و ابطال هستند و صندوق گنجینه آینده روشن دارای کارمزدی مطابق ابلاغیه های سازمان بورس و اوراق بهادار است.

صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان دارای پرداخت سود ماهانه است. 15 ام هر ماه مقطع پرداخت سود این صندوق  است و سود صندوق ظرف دو روز کاری بعد از مقطع پرداخت سود به حساب سرمایه گذاران  واریز می شود. نرخ پیش بینی سود معادل 16% سالانه است و حداکثر سود پرداختی معادل 23% سالانه است.

صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان فاقد پرداخت سود ماهانه است. و نرخی برای بازدهی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن دارای پرداخت سود ماهانه است که 10 ام هرماه مقطع پرداخت سود این صندوق می باشد و سود سرمایه گذاران حداکثر ظرف دو روز کاری بعد از مقطع پرداخت سود به حساب سرمایه گذاران واریز می شود. این صندوق نرخ پیش بینی ندارد و بازدهی محقق شده طی دوره به عنوان سود به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

شرکت کارگزاری بانک آینده سه صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر دارد:

 گسترش فردای ایرانیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)،

 تجربه ایرانیان( مختلط)،

 گنجینه آینده روشن ( دراوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله)

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری معمولا بازدهی بهتری نسبت به حساب های بانکی بلند مدت دارد و در صندوق های سرمایه گذاری نیازی نیست تا سرمایه برای مدت یکسال در صندوق بماند تا بازدهی شامل سرمایه گذار شود. در صندوق های سرمایه گذاری هر سرمایه گذار متناسب با مدت سرمایه گذاری از بازدهی صندوق منتفع خواهد شد.با توجه به اینکه صندوق ها بخشی از سرمایه خود را در سهام سرمایه گذاری میکنند در صورتی که بازار سرمایه خوب باشد، سرمایه گذاران میتوانند سود بیشتری منتفع شوند.

بله به دلیل اینکه کلیه صندوق های سرمایه گذاری باید قبل از شروع پذیره نویسی اولیه، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به صورت رسمی ثبت گردند. صندوق های سرمایه گذاری شرکت کارگزاری بانک آینده نیز دارای ارکان نظارتی هستند ارکانی مانند مدیر، متولی و حسابرس که وظیفه نظارت و بررسی عملکرد صندوق ها را دارند. کلیه وجوه حاصل از خرید و فروش واحدهای صندوق توسط این نهادهای ناظر کنترل می‌شود.