تماس با ما:۴۲۷۶۴۰۰۰-۰۲۱
دوشنبه / ۲۵ مهر ۱۴۰۱ / ۱۵:۰۱
سرویس : بازار سرمایه
کد خبر : ۳۳۴۶
گزارشگر : ۱۵۵۸
منبع:خبرگزاری تسنیم
سرویس بازار سرمایه

تعداد ۳۰ نماد در سامانه پس از معاملات درج شد

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: ۳۰ نماد در سامانه پس از معاملات درج شد.

تعداد ۳۰ نماد در سامانه پس از معاملات درج شد
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: ۳۰ نماد در سامانه پس از معاملات درج شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اطلاعیه صادر شده از سوی سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، درج 30 نماد برای تخصیص دارایی به صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در سامانه پس از معاملات انجام گرفت.

بر اساس اطلاعیه منتشر شده، درج نمادهای اختیار فروش و خرید تبعی «هخابر208، ظخابر208، همراه 208، ظمراه 028، هملت 208، ظملت 208، هتران 207، ظتران 208، همفلی 207، ظملی208، هتجار207، ظتجار208، هبندر208، ظبندر208، هشپنا207، ظشپنا208، هپارس208، ظپارس208، هصادر207، ظصادر208، هشستا207، ظشستا208، هخود207، ظخود208، هساپا208، ظساپا208، هپارس028، ظپارس028، هفولا207 و ظفولا208» در سامانه پس از معاملات عملیاتی شد.
تعداد بازدید : ۱۱۲
(دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱) ۱۵:۰۱
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید