سرمايه گذاري در بورس بهتر است يا خريد طلا؟

سرمايه گذاري در بورس بهتر است يا خريد طلا؟

افراد مختلف براي سرمايه گذاري و كسب سود بيشتر بازارهاي مختلفي را در نظر مي‌گيرند. از جمله اين بازارها مي‌توان بازار بورس، طلا، سكه، مسكن و ارز را نام برد. يكي از بازارهاي مناسب براي سرمايه گذاري،  بورس و ديگري بازار طلا است كه در اين مقاله به بررسي اين دو بازار و مزايا و معايب هر يك، مي‌پردازيم.

سرمايه گذاري در بازار طلا و خريد آن

خريد طلا، سكه و... ساير اشياي قيمتي يكي از روش‌هاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه است. خريد طلا از سرمايه گذاري‌هايي است كه اصطلاحا مي‌گويند سرمايه گذاري امن است. خريد طلا و سرمايه گذاري در بازار آن، داراي مزايايي نيز مي‌باشد.

مزاياي خريد طلا

از جمله مزاياي خريد طلا اين است كه طلا ارزش افزوده ايجاد نمي‌كند و چنانچه اقتصاد دچار تورم شود نرخ طلا و سود آن، به ميزان زيادي افزايش مي‌يابد كه اين ميزان از سود سپرده‌هاي بانكي نيز بيشتر است.
از طرف ديگر طلا، قدرت نقد شوندگي بالايي دارد از اين رو در مواقع لزوم بلافاصله مي‌توان طلا را به وجه نقد تبديل كرد.
افراد مختلف با جمع كردن مقداري از سرمايه شان مي‌توانند به خريد طلا اقدام نمايند. در خريد و فروش طلا هيچ‌گونه محدوديت زماني وجود ندارد. از طرف ديگر ريسك خريد و فروش طلا معمولا پايين است.

عيوب خريد طلا

اما در خريد طلا، عيوبي نيز وجود دارد. از جمله ممكن است طلاي خريداري شده به سرقت برود. از ديگر عيوب خريد طلا نيز آن است كه چنانچه شبح تورم به طور ناگهاني از اقتصاد جامعه برداشته شود قيمت طلا نيز ممكن است به طور ناگهاني دچار تغيير و تبديل گردد. بنابراين بازار طلا متغير است.

سرمايه گذاري در بورس

امروزه اين شيوه از سرمايه گذاري در ايران توانسته محبوبيت زيادي را كسب كند. بسياري از افراد در مقايسه بين بازار طلا و بازار بورس، بورس را انتخاب مي‌كنند و دلائلي هم براي انجام اين كار دارند.
يكي از لائل انتخاب بازار بورس به وسيله افراد و سرمايه گذاران، توجه به مزيت‌هاي اين بازار سرمايه است.

مزاياي سرمايه گذاري در بورس

از جمله مزاياي سرمايه گذاري در بورس سرمايه، آن است كه فعاليت در بورس، داراي محدوديتي نيست. همه افراد جامعه با ميزان كمي از دارايي و سرمايه مي‌توانند وارد بورس شوند و به فعاليت در اين بازار مشغول شوند. اين ميزان يعني حداقل سرمايه براي فعاليت در بازار طلا، بسيار بيشتر است.

حداقل سود و بازدهي سرمايه در بازار بورس از ساير بازارها از قبيل سود سپرده‌هاي بانكي بيشتر است. فعاليت در بورس هيچ‌گونه شرط سني ندارد.  در بازار بورس، شرايطي حاكم است كه مي‌توان با سرمايه گذارا ن ديگر در ميزان كسب سود، رقابت داشت. در اين بازار هم‌چنين امكان پيش بيني سود شركت‌ها با توجه به شاخص‌هاي بورس امكان پذير است.
بورس، بازار سرمايه شفافي است و همه چيز در آن، قانوني و تحت نظارت نهادهاي قانوني كشوري است. ارزش پول به واسطه شركت در بورس بيشتر حفظ مي‌شود.  بورس به چرخه اقتصادي كشور كمك مي‌كند و باعث رونق توليد داخلي مي‌گردد. سرمايه گذاري در بورس كاري فوق العاده آسان است و روش‌هاي مختلفي نيز براي انجام اين كار وجود دارد.


اسم المرسل مطلوب
شخصيات تركت: 1000
التعليق مطلوب