آموزش بورس پيشرفته

آموزش بورس پيشرفته

بازار بورس يكي از بازارهاي سرمايه پر ريسك و در عين حال سودآور محسوب مي شود. سرمايه گذاري در بورس در صورت اشراف كامل بر مباحث بورس و داشتن دانش مالي لازم مي تواند درآمد خوبي داشته باشد. نكته مهم ديگر براي موفقيت در بورس حركت آهسته و بدون شتاب زدگي در كنار استراتژي سرمايه گذاري و داشتن هدف است. افرادي كه استراتژي مشخصي از سرمايه گذاري در بورس دارند، خود را از هيجانات بازار به دور نگه داشته و زمينه را براي كسب درآمد بيشتر مهيا مي كنند. آموزش بورس پيشرفته با كمك انواع تحليل ها و تكنيك هاي مختلف به پيش بيني آينده بازار بورس، قيمت سهام نمادهاي مختلف و اتفاقات احتمالي مي پردازد. سرمايه گذاران موفق با فراگيري اصطلاحات رايج در بورس و انواع روش هاي تجزيه و تحليل به خريد و فروش سهام خواهند پرداخت.

دوره هاي آموزش بورس پيشرفته

براي موفقيت در بورس نياز به ابزارهاي مختلفي است. مهمترين ابزار، دانش بورسي و اطلاعات بازار بورس است. يكي از روش هاي متداول كسب آگاهي و دانش بورسي شركت در دوره هاي آموزش بورس است. اين دوره ها از سطوح مقدماتي تا پيشرفته به آموزش اصول و فنون بورس پرداخته و سرمايه گذاران را با انواع تكنيك ها و تحليل هاي بورس آشنا مي سازد. تكنيك هاي تحليل بنيادي، تحليل تكنيكال، نوسان گيري، تابلو خواني، انواع اصطلاحات مالي، توانايي بررسي ترازنامه و صورت هاي مالي شركت ها، انواع نمودارهاي تحليل قيمت، روان شناسي بازار، زمان مناسب ورود و خروج به بازار بورس، تعيين حدود سود و زيان و بسياري از موارد ديگر را مي توان در دوره هاي آموزش بورس پيشرفته فرا گرفت. نكته قابل توجه اين است كه امكان شركت در دوره هاي آموزش بورس پيشرفته به صورت آنلاين وجود دارد لذا مي توان در هر زمان و مكاني در اين دوره ها شركت نمود.

 

مفهوم حد ضرر و زيان و نحوه تعيين آن

حد ضرر و زيان يكي از اصول مهم در بازارهاي مالي و بورس است. مفهوم حد ضرر و زيان و نحوه تعيين آن يكي از مباحث مهم در آموزش بورس پيشرفته است. معامله گران حرفه اي با داشتن استراتژي مشخص و هدفمند در خريد و فروش سهام نسبت به حفظ سرمايه و كسب سود خود اقدام مي كنند. معامله گر موفق مي داند كه چه موقع سهمي را خريداري كند و چه زماني آن را به فروش برساند. اينكه بدانيم سهمي كه خريداري مي كنيم را در چه قيمتي به فروش برسانيم تا از ضرر بيشتر جلوگيري كنيم، حائز اهميت زيادي است. تعيين حد ضرر و زيان به سرمايه گذار كمك مي كند در صورت نزولي بودن قيمت سهام، آن را در قيمت مشخصي فروخته و از زيان بيشتر جلوگيري نمايد. بديهي است كه عدم توجه به حد ضرر به معني زيان مالي سنگين و از دست رفتن سود و گاهي اوقات اصل سرمايه خواهد بود. به طور كلي چند نوع حد ضرر داريم، حد زيان ثابت، حد زيان مكانيكال و حد زيان تكنيكال. حد زيان ثابت به تعيين عددي ثابت به عنوان حد ضرر مي پردازد. اين عدد ممكن است عددي ثابت و يا درصدي از قيمت سهام باشد. حد زيان تكنيكال با ترسيم نمودار و تحليل آن به تعيين حد ضرر مي رسد و در نهايت حد ضرر مكانيكال از انديكاتورهاي مختلفي مانند ميانگين متحرك و يا پارابوليك به تعيين حد زيان خواهد پرداخت. براي كسب اطلاعات بيشتر در دوره هاي تخصصي آموزش بورس شركت نمائيد.

 

نسبت P/E و كاربردهاي آن  

نسبت P/E يكي از شاخص هاي مهم و كاربردي در بازار بورس است. اغلب سرمايه گذاران از اين شاخص در پيش بيني هاي خود استفاده مي كنند. همچنين مبحث فوق يكي از سرفصل هاي مهم در آموزش بورس پيشرفته است. نسبت P/E به معني قيمت (Price) تقسيم بر EPS يا سود پيش بيني شده براي هر سهم است. حال اين نسبت به ما چه مي گويد و چگونه به ما كمك مي كند. نسبت P/E انتظار سرمايه گذاران از ميزان سود دهي سهم در آينده است. به عنوان مثال اگر نسبت P/E سهمي برابر با ۲ باشد به اين معني است كه سرمايه گذاران براي هر يك ريال سود اين شركت، ۲ ريال پرداخت مي كنند.
كاربرد نسبت P/E چيست؟ با آگاهي از كاربرد اين نسبت مي توان به ارزش گذاري سهام پرداخت. دوره هاي آموزش بورس پيشرفته انواع كاربردهاي نسبت و چگونگي تجزيه و تحليل آن را به سرمايه گذاران مي آموزد. از حاصلضرب نسبت P/E در EPS به ارزش سهام مي رسيم. نكته اين است كه نسبت P/E چگونه به ما كمك مي كند؟ فرض كنيد ارزش يك سهام محاسبه شده از روي فرمول فوق ۳۰۰ تومان باشد و قيمت سهم در بازار بورس ۲۵۰ تومان است. در اين صورت سهم مي تواند تا قيمت ۳۰۰ تومان رشد داشته باشد پس خريد اين سهم ارزنده است. در صورتي كه ارزش سهم كمتر از قيمت روز باشد يعني سهم گران است و ارزنده نيست. چگونگي تجزيه و تحليل P/E و مقايسه آن با P/E گروه از ديگر مواردي است كه نياز به آموزش مفصلي دارد. براي كسب اطلاعات بيشتر در دوره هاي آموزش بورس پيشرفته شركت كنيد.