صندوق سرمايه گذاري با سود ثابت

صندوق سرمايه گذاري با سود ثابت

اگر قصد داريد در بازار بورس سرمايه گذاري كنيد، به دست آوردن اطلاعات دقيق اولين قدم براي شما خواهد بود. موفقيت در اين بازار، مسير هاي مختلفي دارد. از جمله سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري. اين روش ساده ترين روشي است كه مي تواند براي كسب سود در چنين بازارهاي مالي اي، انتخاب شود. البته معمولا افرادي كه در مورد بازارهاي مالي اطلاعات كافي دارند، ترجيح مي دهند ود به صورت مستقيم وارد بازار شوند.
اما برخي ديگر از افرادي كه نسبت به بازار بورس و بازارهاي مالي اطلاعاتي ندارند، به سراغ روش هاي ديگر براي سرمايه گذاري مي روند. كه يكي از اين راه ها سپرده سرمايه به صندوق سرمايه گذاري مي باشد. اين صندوق ها در واقع مجموعه اي سهام هاي اشخاص و شركت هاي مختلف است، كه در كنار هم قرار گرفته و فرصتي براي سرمايه گذاري واسطه اي  به وجود مي آورند.
سرمايه گذاري هاي مستقيم در بورس اصولا نيازي به سپرده گذاري در صندوق ها ندارند. زيرا سهامداران خود به صورت مستقيم وارد بازار معاملات شده، و اقدام به خريد و فروش سهام مي نمايند. اما افرادي كه علاقه مند هستند با كمترين ريسك بيشترين سود را از بازار بورس كسب كنند، به سراغ صندوق سرمايه گذاري مي روند.

 


هدف صندوق هاي سرمايه گذاري چيست؟

بزرگترين هدف اين دسته از صندوق هاي سپرده گذاري مالي، كسب سود براي سهامداران با حداقل ريسك است. مي دانيم كه بازار بورس يكي از بازارهاي پر تلاطم و پر ريسك است. اشخاصي كه نسبت به اين بازار اطلاعات دقيقي ندارند، ترجيح مي دهند يك روش مطمئن براي سرمايه گذاري خود انتخاب كنند. كه از جمله ساده ترين اين روش ها، سپردن سهام ها به صندوق سرمايه گذاري است.
تمامي صندوق هايي كه در اين بازار به فعاليت ميپردازند، زير نظر سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. اين صندوق ها واسطه هاي مالي مي باشند، كه با در دست گرفتن سهام سرمايه گذاران، از آن براي كسب سود استفاده مي نمايند. به اين طريق نيز در زمان هاي مشخصي سود به دست آمده را ميان سرمايه گذاران صندوق تقسيم مي كنند.
صندوق سرمايه گذاري در واقع نوعي سرمايه گذاري واسطه اي  با كمترين ريسك است. البته بايد بيان نماييم كه تمامي كارشناساني كه در اين صندوق ها براي انجام معامله وجود دارند، سالهاي بسيار زيادي در بازار بورس فعاليت نموده اند. پس حرفه اي هستند و تلاش مي كنند بيشترين سود را از بهترين موقعيت ها به دست آورند.