منظور از درصد شناور آزاد چیست؟

درصد شناور آزاد، به درصد از سهام در یک شرکت گفته می شود که در دست سرمایه گذاران خرد در طول یک سال مالی قرار می گیرد. به طور مثال شرکت های بورس نسبت به فرابورس درصد شناور آزاد بزرگتر است، به این معناست که سرمایه گذاران خرد در بازار بورس دخالت بیشتری در کنترل و مدیریت سهام دارند تا سرمایه گذاران در شرکت های فرابورس. بنابراین می توان نتیجه گرفت که شرکت های بورس، شرکت های بزرگتر، دارای سرمایه و تعداد سهامداران بیشتر و دارای درصد شناور آزاد بزرگتری هستند.

نوشته شده در آموزش بورس
کلیدواژه ها: درصد شناور آزاد، محاسبه سهام شناور آزاد، سهم شناور، شاخص شناور آزاد، شناوری سهم، شناوری سهام
منظور از حد ضرر یا stop loss چیست؟
بطور کلی می توان گفت حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی بازه ای از قیمت که شما انتخاب می کنید تا معاملات ضرر ده بسته شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید. البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند یا حتی در نقطه صفر به صفر.
نوشته شده در بازار بورس
کلیدواژه ها: منظور از حد ضرر یا stop loss چیست؟، حد ضرر، stop loss در بورس، آشنایی با حد ضرر، حد ضرر چیست، حد ضرر در بورس