آموزش فيبوناچي در تحليل تكنيكال بورس

آموزش فيبوناچي در تحليل تكنيكال بورس

فيبوناچي قلب و مركز و هسته تحليل تكنيكال است. فيبوناچي را مي‌توان زير مجموعه تمام تحليل‌هاي تكنيكال مثل الگوهاي هارمونيك، امواج اليوت و دايناميك و غيره دانست. بنابراين با شناخت كامل و خوب از اين مفهوم مي‌توان به كاربردهاي بسيار خوبي رسيد.

سال‌ها پيش يكي از بزرگترين رياضي‌دانان اروپا به اسم لئوناردو دا پيزا يا به عبارت مشهورتر لئوناردو فيبوناچي، مساله‌اي به اسم معماي خرگوش‌ها را حل كرد. او پس از حل اين مساله اعدادي را بدست آورد كه امروزه نه‌تنها در بازار بورس بلكه در تمام جهان هستي و در كاربردهاي فكري و روانشناختي و رياضي اين نسبت‌ها به كمك ما مي‌آيند. اعداد فيبوناچي از جمع دو عدد قبلي خود به دست مي‌آيد.

 برخي از اسرار سري فيبوناچي

1. حاصل جمع هر دو عضو پياپي در اين سري عضو بعدي ( بزرگ‌تر ) در اين سري را مي‌سازد.
2.بعد از عدد ۲، نسبت هر عدد به عدد بعدي خود حدودا برابر 0/618 است.
3. بعد از عدد ۲، نسبت هر عدد به عدد قبلي خود حدودا برابر 1/618 است.
4. نسبت يك عدد به دو عدد بعدي خود حدودا برابر 0/382 است.
5. نسبت يك عدد به دو عدد قبلي خود حدودا برابر 2/618 است.
6. نسبت يك عدد به سه عدد بعدي خود حدودا برابر 0/23 است.
7. تقسيم عدد اول به عدد دوم نسبت 1 را نشان مي‌دهد.
8. تقسيم عدد دوم به عدد سوم نسبت 0/5 را نشان مي‌دهد.
9. ريشه دوم 0/618 برابر 0/786‌ است.
10. ريشه دوم 1/618 برابر 1/272 است.

 كاربرد فيبوناچي در تحليل تكنيكال بورس

فرض كنيد يك موج داريم كه از محدوده A به محدوده B حركت كرده است. مثلا ايران‌خودرويي كه از ۱۵۰ تومان تا ۴۵۰ تومان حركت صعودي داشته است را در نظر بگيريد. حالا ما مي‌خواهيم با استفاده از فيبوناچي، ترازهايي كه سهم در اصلاح به آن‌ها واكنش مي‌هد را مشخص كنيم؛ يا در واقع روي كدام ترازها احتمال بازگشت قوي‌تري را خواهيم داشت. اگر بخواهيم اين مهم را با استفاده از ابزار فيبو متوجه شويم، نقطه A را  (۱۵۰ تومان) نقطه اول قرار مي‌دهيم، نقطه B را ( ۴۵۰ تومان ) نقطه دوم قرار مي‌دهيم و نرم‌افزار اين فاصله را به عنوان h ( ارتفاع ) در نظر مي‌گيرد. حال نقطه دوم را صفر درصد و نقطه اول را صد درصد در نظر مي‌گيريم، حال تا سهم تا ۳۸۰ تومان اصلاح مي‌كند و در آن نقطه واكنش رو به بالا نشان مي‌دهد كه آن‌را تراز ۲/۳۸ مي‌دانيم يا در قيمت‌هاي پايين‌تر به فرض مثال واكنش سريع‌تر و با شيب بيشتري داشتيم آن‌را تراز ۸/۶۱ مي‌دانيم. يعني در واقع ۸/۶۱ h، به سمت پايين اصلاح شده است. ( يا ۲/۳۸ h ). كل كاري كه در فيبوناچي انجام مي‌شود تعيين همين نقاط اصلاحي است. به اين اعداد نسبت‌هاي طلايي گفته مي‌شود كه بسته نياز از ضرايب منطقي ديگري هم استفاده مي‌كنيم. مثل ۵۰٪ ( كه همراه ۲/۳۸ و ۸/۶۱ جزو نسبت‌هاي اصلي هستند)، ۶/۲۳٪، ۸/۱۶۱٪، ۴۲۳٪ و غيره.

آيا فيبوناچي بهترين روش براي تحليل تكنيكال است؟

در صورت استفاده مناسب و صحيح و به‌جا از ايزار فيبوناچي، اغلب اوقات رفتار كلي بازار يا به طور خاص يك تك سهم مورد بررسي را مي‌توان تشخيص داد و حتي قيمت‌هاي خاصي را هم پيش‌بيني كرد.

فيبوناچي در تحليل تكنيكال چه كاربردي دارد؟

براي به‌كارگيري دنباله فيبوناچي را روي نمودارها چهار روش اصلي داريم: اصلاح‌ها، كمان‌ها، پروانه‌‌ها و مناطق زماني. البته بسته به نمودارهايي كه داريم مورد استفاده از اين روش‌ها متغير است. يعني اينطور نيست كه همواره از چهار روش به صورت هم‌زمان استفاده كنيم. با استفاده از اين خطوط كه نتايج حاصل از همين ۴ روش است حركات و روند هايي كه تغيير مي‌كنند را شناسايي مي‌كنيم.

1. اصلاح فيبوناچي:

در ابتدا بايد با سطوح اصلاح فيبوناچي (Fibonacci Retracement) آشنا شويم كه در واقع خطوط افقي هستند كه نقاط حمايت و مقاومت را تبيين مي‌كنند. اما تفاوت آن‌ها با سطوح حمايتي قبلي در اين است كه اين سطوح طبق اعداد فيبو ترسيم مي‌شوند. در اين حالت هر سطح با درصدي خاص نمايان مي‌شود. تعيين اين درصدها به وسيله قيمت اوليه انجام مي‌شود. سطوح فيبو اصلاحي اعداد ۲۳٫۶٪، ۳۸٫۲٪، ۶۱٫۸٪ و ۷۸٫۶٪ است. در ضمن از ۵۰٪ هم گاهي استفاده مي‌شود.

2. كمان فيبوناچي:

كمان‌ فيبوناچي (Fibonacci Arc) در واقع موقعيت حمايت و مقاومت و نقاط مستعد را نشان مي‌دهند. كمان‌ هم مانند سطوح اصلاح علاوه بر قيمت به زمان هم وابستگي دارد، در واقع هرچقدر عرض كمان‌ها بيشتر مي‌شوند، خطوط پايه‌اي طويل مي‌شود و هرچه از عرض كمان كاسته شود، خط پايه‌اي كوچك‌تر هستند. كمان‌هاي فيبوناچي معمولا براي متصل نمودن نقاط قابل توجه قيمتي، استفاده مي‌شود.

3. بادبزن فيبوناچي:

بادبزن‌ فيبوناچي (Fibonacci Fan) را مي‌توان مجموعه‌اي از خطوط روندها دانست كه با استفاده از سطوح اصلاح فيبوناچي ترسيم مي‌شود. تحليلگران براي رسم اين خطوط، يك روند صعودي را ترسيم مي‌كنند كه اغلب كران‌هاي پايين و بالاي سهم را در دوره زماني مشخص پوشش مي‌دهد.

4. نواحي زماني فيبوناچي:

خطوط عمودي كه نقاط مستعد را نمايان مي‌كنند نواحي زماني فيبوناچي هستند كه نوسانات مختلف در آن‌ها اتفاق مي‌افتد. براي آنكه يك شاخص تكنيكال بر پايه‌ي زمان داشته باشيم، از نواحي زماني فيبوناچي استفاده مي‌كنيم. در واقع اين شاخص نسبت به زمان اوليه انتخاب و اغلب با نوسانات بالا يا نوسانات كم در نمودار آغاز مي‌شود. اگر زمان شروع نخست را در يك تاريخ مشخص انتخاب كرده باشيم، و اين تاريخ را به عنوان صفر در نظر بگيريم، خط عمودي ناحيه زماني فيبوناچي روز معاملاتي بعدي يك خواهد شد، و خط بعدي دو روز آينده دو، به همين ترتيب سه روز بعدي سه، پنج روز آينده پنج، هشت و غيره .
حتما مراقب باشيد كه مهم‌ترين عامل و كار اصلي در استفاده از ناحيه زماني فيبو، شناختن و انتخاب موقعيت شروع مناسب است.

بايد به اين نكته توجه كنيم كه امكاناتي كه فيبوناچي در اختيار ما مي‌گذارند،‌ روش‌هايي جادويي نيستند، بلكه در مواقع عدم اطمينان تحليل‌ها به ياري ما مي‌آيند. بنابراين، امكانات فيبوناچي، نبايد پايه تصميم‌گيري‌هاي معاملاتي ما باشند. البته ذكر اين نكته ضروري است، زمانيكه اين امكانات مورد استفاده افراد زيادي از تحليلگران قرار مي‌گيرد، فيبوناچي يك عامل تأثيرگذاري بر بازار مي‌شود. اكثر زمان‌ها، در واقع فيبوناچي به دليل استفاده زياد تحليل‌گران سبب ايجاد سطوح غير واقعي حمايتي و مقاومتي هم مي‌شود.


اسم المرسل مطلوب
شخصيات تركت: 1000
التعليق مطلوب